Wymagania edukacyjne

Język polski 2023/2024

JĘZYK POLSKI - wymagania

Język angielski 2023/2024

JĘZYK ANGIELSKI - wymagania

Język niemiecki 2023/2024

Wymagania edukacyjne - język niemiecki

Niemiecki-gramatyka-slownictwo

Biologia 2023/2024

BIOLOGIA - wymagania

Chemia 2021/2022

Wymagania edukacyjne z chemii w zakresie-podstawowym cz-1.

Wymagania edukacyjne z chemii w zakresie podstawowym cz-2.

Nowe kyteria oceniania chemia

GEOGRAFIA 2023/2024

GEOGRAFIA - cz. 1 - kl. 1

GEOGRAFIA - cz. 2 kl. 2 i kl. 3

GEOGRAFIA - cz.3 kl. 4

Plastyka 2023/2024

Wymagania edukacyjne - PLASTYKA

PLASTYKA - wymagania ogólne

Fizyka 2022/2023

Wymagania edukacyjne - przedmiotowy system oceniania z fizyki._Technikum 5-letnie 

Wymagania edukacyjne - przedmiotowe zasady oceniania z fizyki. Technikum 4-letnie 

Historia i Historia i teraźniejszość  2023/2024

HISTORIA kl. 1

HiT kl. 2

HISTORIA kl. 3

HISTORIA kl. 4

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie klasa 1

Wiedzia o społeczeństwie klasa 2

Podstawy przedsiębiorczości 2023/2024

podstawy przedsiebiorczosci kl. 2

podstawy przedsiebiorczosci kl 3

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne - edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne 2023/2024

WF - wymagania

Teleinformatyka 2023/2024

Lokalne sieci komputerowe - wymagania

Sieci rozlegle - wymagania 3,4Ti

Sieci teleinformatyczne - wymagania 3T

Sieci teleinformatyczne - wymagania 1,2,3 Ti

Kryteria ustalania oceny

Kryteria ustalania oceny środroczne i rocznej

Załączniki