Kształcenie zawodowe

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH:

TECHNIKUM

TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

MONTER - ELEKTRONIK

MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

Lekcje telekomunikacji dla uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych.

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału we wspólnych zajęciach praktycznych z uczniami klas telekomunikacyjnych Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. Celem tej inicjatywy jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych z ciekawymi i przyszłościowymi zagadnieniami, których uczą się uczniowie klas 2, 3 i 4 na kierunku technik telekomunikacji w trakcie rzeczywistych, obowiązkowych dla nich, lekcji.
1.    Chęć udziału w zajęciach należy zgłaszać na 2 tygodnie przed zajęciami za pośrednictwem poczty e-mail, na adres:lekcje@tl.krakow.pl podając: dzień, klasę i godzinę rozpoczęcia zajęć. Potwierdzenie przyjęcia na zajęcia zostanie wysłane tą samą drogą najpóźniej do niedzieli poprzedzającej tydzień w którym realizowane będą lekcje.
2.    Z przyczyn niezależnych (np. choroba nauczyciela, zmiana harmonogramu zajęć, itp.) zajęcia mogą zostać odwołane, dlatego prosimy o sprawdzenie poczty przed zajęciami. Rozkład zajęć (lekcje w których mogą uczestniczyć uczniowie są podane na stronie http://e.tl.krakow.pl/~mrzeszut/w zakładce Lekcje telekomunikacji. Rozkład zajęć.)
3.    O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Brak pliku z rozkładem zajęć pod powyższym adresem jest równoznaczny z czasowym zawieszeniem tej inicjatywy.
4.    W zajęciach mogą uczestniczyć grupy 6 osobowe (maksymalnie).
5.    Uczniowie zgłaszają się na zajęcia razem z opiekunem w holu głównym szkoły na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
6.    Nauczyciele szkoły macierzystej uczniów lub rodzice uczniów odpowiedzialni są za opiekę nad uczniami w drodze do Zespołu Szkół Łączności oraz w drodze powrotnej.  
7.    Uczniowie winni się zapoznać z regulaminem pracowni i przestrzegać go podczas zajęć. Regulamin jest dostępny na stronie http://e.tl.krakow.pl/~mrzeszut w zakładce Regulaminy oceniania/Pracownie i laboratoria lub bezpośrednio: http://e.tl.krakow.pl/~mrzeszut/id-21/index.html.
8.    Zespół Szkół Łączności nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia losowe powstałe podczas zajęć.