Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Łączności
ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
NIP 944 17 75 634
NR KONTA: 02 1020 2892 0000 5202 0015 7461
Przy dokonywaniu wpłaty na konto bankowe nr 02 1020 2892 0000 5202 0015 7461 

prosimy o dopisek: imię, nazwisko ucznia, klasa.


 

Załączniki