Biblioteka

REGULAMIN BIBLIOTEKI NA ROK SZKOLNY 

TREŚĆ REGULAMINU

W bibliotece i centrum multimedialnym możesz:

  •  korzystać z możliwości sprawdzenia wypożyczeń i zaległości, zarezerwować książkę w panelu dostępnego w Librusie e-BIBLIO
  • mieć dostęp (za pomocą kodu lub z dowolnego komputera w sieci szkolnej) do zasobów platformy https://biblio.ebookpoint.pl
  • korzystać z bogatego księgozbioru technicznego (elektrotechnika, elektronika, informatyka, języki programowania, programy użytkowe),
  • wypożyczyć lektury omawiane na języku polskim oraz książki do wszystkich przedmiotów szkolnych,
  • skorzystać z Internetu, drukarki, skanera, słuchawek, rzutnika i ekranu, głośników,
  • obejrzeć filmy i audycje dydaktyczne z różnych dziedzin wiedzy,
  • rozwijać swoje zainteresowania korzystając z rad nauczycieli bibliotekarzy, dowiedzieć się więcej na temat technik pracy umysłowej, szybkiego czytania.
  • wziąć udział w zajęciach Koła Medialnego, Koła Promocji Szkoły.

Obecnie do dyspozycji uczniów, nauczycieli i pracowników ZSŁ są 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Biblioteka organizuje konkursy, wystawy, współpracuje z komisjami przedmiotowymi, Samorządem Uczniowskiem ZSŁ i Kołem Wolontariatu.

https://biblio.ebookpoint.pl

Załączniki