Kontakt

Adresy

Zespół Szkół Łączności
ul. Monte Cassino 31
30-337 Kraków
sekretariat@tl.krakow.pl

Zobacz na mapie: Zumi, Google

Internat Zespołu Szkół Łączności
ul. Nowaczyńskiego 2
30-336 Kraków
internat@tl.krakow.pl

Rekrutacja

12 269-15-57 wew. 18
rekrutacja@tl.krakow.pl
pedagog@tl.krakow.pl
 
 
 

Telefony bezpośrednie

 • Centrala: 12 269-15-57
 • Telefax: 12 267-65-44
 • Dyrektor: 12 266-39-52
 • Sekretariat uczniowski: 12 266-37-73
 • Główna Księgowa: 12 266-15-03
 • Kierownik Warsztatów Szkolnych: 12 266-06-15
 • Kierownik administracyjny: 12 266-06-15
 • Internat: 12 266-29-27

Telefony wewnętrzne

Dyrekcja

 • Dyrektor naczelny - mgr inż. Paweł Kucharczyk: nr wew. 11

dyrektor@tl.krakow.pl

 • Z-ca dyr. ds. technicznych - mgr inż. Renata Gołąb: nr wew. 30

rgolab@tl.krakow.pl

 • Z-ca dyr. ds. pedagogicznych - mgr Robert Dulowski: nr wew. 45, 26

rdulowski@tl.krakow.pl

 • Z-ca dyr. ds. pedagogicznych - mgr inż. Artur Wardas: nr wew. 31

awardas@tl.krakow.pl

Inspektor ochrony danych: inspektor4@mjo.krakow.pl

Administracja

 • Główny księgowy: nr wew. 35
 • Administracja: nr wewn. 20
 • Księgowość: nr wew. 25
 • Kierownik administracyjny - Agnieszka Pieczonka: nr wew. 62
 • Kasa: nr wew. 21
 • Sekretariat główny: nr wew. 13
 • Sekretariat uczniowski: nr wew. 32
 • Portiernia: nr wew. 22, 28
 • Centrala nr wew. 12

Gabinety

 • Pedagog: nr wew. 18 
 • Historyczno-geograficzny: nr wew. 44 
 • Polonistyczny: nr wew. 36
 • Językowy: nr wew. 46
 • Fizyczno-bilogiczno-chemiczny: nr wew. 39
 • Matematyczny: nr wew. 38
 • Wychowania Fizycznego: nr wew. 27
 • Podstaw elektrotechniki: nr wew. 37
 • Gabinet medyczny: nr wew. 16

Pracownie

 • Elektryczna g. 507: nr wew. 59 
 • Elektroniczna s. 505: nr wew. 55 
 • Urządzeń informatycznych s. 501: nr wew. 51 
 • Teleinformatyczna s. 502: nr wew. 56 
 • Telekomunikacyjna s. 503: nr wew. 53
 • Informatyczna s. 510: nr wew. 50
 • Informatyczna s. 511: nr wew. 40
 • Informatyczna s. 512: nr wew. 66
 • Informatyczna s. 514: nr wew. 68 
 • Informatyczna s. 515: nr wew. 52   

Warsztaty

 • Kierownik warsztatów w.10: nr wew. 61 
 • Kierownik ds. administracyjnych w.10: nr wew. 62

rdulowski@tl.krakow.pl

 • Warsztat mechaniczny w.12: nr wew. 69 
 • Ogólnozawodowy w.17: nr wew. 60 
 • Elektroniczny w.2: nr wew. 64 
 • Elektroniczny w.3: nr wew. 63
 • Urządzeń techniki komputerowej w.6: nr wew. 57 
 • Obróbki płytek drukowanych: nr wew. 67 
 • Elektroniczny w.7: nr wew. 58

Internat

 • Kierownik internatu: nr wew. 47 

aszpyt@tl.krakow.pl

 • Portiernia: nr wew. 48 
 • Kuchnia: nr wew. 49 

Inne

 • Studio telewizyjne: nr wew. 43 
 • Stowarzyszenie Absolwentów: nr wew. 14
 • Pokój nauczycielski: nr wew. 33 
 • Serwerownia: nr wew. 29 
 • Bufet: nr wew. 34 
 • Biblioteka: nr wew. 17

biblioteka@tl.krakow.pl