Dyrekcja

Dyrektor ZSŁ

mgr inż. Paweł Kucharczyk

mgr inż. Paweł Kucharczyk

Wicedyrektorzy


mgr inż. Renata Gołąb

mgr Robert Dulowski

mgr inż.  Artur Wardas

Kierownik gospodarczy

mgr Robert Dulowski

Agnieszka Pieczonka

Kierownik warsztatów

mgr inż. Tadeusz Pokrywa

mgr inż. Tadeusz Pokrywa

Kierownik internatu

mgr Agata Szpyt

mgr Agata Szpyt