Internat

Internat szkoły, zlokalizowany w bezpośrednim jej sąsiedztwie, stwarza uczniom spoza Krakowa bardzo dobre warunki do mieszkania i nauki. Przeznaczony jest przede wszystkim dla młodzieży uczącej się w tej szkole, ale także dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Placówka dysponuje 170 miejscami. Wychowankom zapewnia się codzienną pomoc opiekuńczo-wychowawczą, dotyczącą wszystkich aspektów ich życia.

Zobacz naszą stronę Internatu na Facebooku.

Kontakt

Internat Zespołu Szkół Łączności, ul. Nowaczyńskiego 2, 30 – 324 Kraków
tel. 12 2662927 email: internat@tl.krakow.pl

Oferujemy

 • bardzo niski czynsz i dobre warunki mieszkaniowe (3 lub 4 osobowe pokoje),
 • domowe, tanie i smaczne posiłki (całodzienne wyżywienie),
 • bezpłatne korzystanie z sieci Internet,
 • bogaty program zajęć kulturalno - rozrywkowych (wyjścia do teatru, kina, na koncerty i wystawy, Gojump, ścianka wspinaczkowa, lodowisko i wiele innych),
 • bezpłatne korzystanie z sali gimnastycznej, siłowni i boisk ZSŁ,
 • salę sportową ze stołem do tenisa, siłownię; organizowane są liczne turnieje sportowe,
 • wieczory filmowe, wieczory gier planszowych, karaoke, Just Dance itp.,
 • możliwość korzystania z sali do ćwiczeń muzycznych oraz dwóch pomieszczeń do cichej nauki.

Nasze atuty

 • internat otoczony jest pasem zieleni i mieści się nieopodal centrum miasta (w atrakcyjnym miejscu - z okien widać Wawel),
 • pobliska arteria stanowi rozbudowaną sieć komunikacji miejskiej, czyli wszędzie jest łatwo dojechać,
 • prężnie działa Młodzieżowa Rada Internatu i Internatowa Rada Wolontariatu,
 • mieszkańcy i pracownicy internatu aktywnie uczestniczą w projektach pomocy charytatywnej, takich jak Szlachetna Paczka, Kartka dla Hospicjum św. Łazarza, Słodki Dzień Dziecka we współpracy z Fundacją „Dr. Clown”, Pampers dla Zajączka.

Kadra:

 • kierownik internatu mgr Agata Szpyt
 • mgr Dominika Pilch
 • mgr Maria Kaczmarczyk
 • mgr Stanisław Pietrzyk
 • mgr Justyna Kaleta
 • mgr Beata Sosenko
 • mgr Bożena Spytkowska
 • mgr Robert Dulowski
 • mgr Barbara Włosińska
 • mgr Jadwiga Wrońska – Madej

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin internatu, w tym Karta informacyjna mieszkańca internatu ZSŁ (zał.1) [pobierz]
 • Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych mieszkańca internatu (zał.2) [pobierz]
 • Kwestionariusz w sprawie przyznania miejsca w internacie (zał.3) [pobierz]
 • Oświadczenie w sprawie udostępniania danych osobowych (zał.4) [pobierz]
 • Oświadczenie/ zgoda na korzystania z siłowni (zał.5) [pobierz]
 • Oświadczenie/ zgoda na poruszanie się po Krakowie rowerem lub hulajnogą (zał.6) [pobierz]
 • Oświadczenie o poruszaniu się samochodem (zał.7) [pobierz]
 • Oświadczenie o udziale w zajęciach pozalekcyjnych (zał.8) [pobierz]
 • Zaświadczenie o meldunku (zał.9) [pobierz]

OPŁATA ZA INTERNAT rok szkolny 2021/2022. Wysokość stawki za zakwaterowanie wynosi 3,40 zł za dobę. Doba w internacie trwa od godz. 0.00 do godz. 24.00. Wysokość opłat za posiłki (trzy posiłki dziennie), tzw. stawka żywieniowa dzienna, równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, wynosi 17 zł. Termin wnoszenia opłat za zakwaterowanie i wyżywienie upływa 10-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który opłaty są wnoszone, z tym że: 1. za grudzień 2021r. – wnoszenie opłaty do 17 grudnia 2021r.; 2. za kwiecień 2022r. – uczniowie klas IV – wnoszenie opłaty do 22 kwietnia 2022r.; 3. za czerwiec 2022r. – wnoszenie opłaty do 17 czerwca 2022r. Opłaty wpłaca się na rachunek bankowy nr:84 1020 4900 0000 8102 3154 0712

Internat. Miejsce między domem a szkołą, w którym wydarza się świat.

Nasz internat. Miejsce, które we wspomnieniach absolwentów obrasta w legendy. Które właściwej oceny nabiera dopiero z oddalenia – z perspektywy, po zakończeniu szkoły. Wtedy dopiero widać, czym był dla nich, którzy spędzili w nim kilka niepowtarzalnych lat swojej pięknej, jedynej młodości.

Nasz internat. Namiastka domu. Miejsce, w którym zawiera się nowe, ważne znajomości. Które uczy powitań i pożegnań. Gdzie się przygotowuje do zajęć, odrabia lekcje, rozwiązuje zadania, czyta książki, dojrzewa.

Z którego wychodzi się do miasta, by poznawać i chłonąć nowy świat – i do którego się wraca. Miejsce, które zawsze czeka. Skromny, niepozorny internat. Przytulisko, które przyjmie, pomoże. Gdzie ze swoim dorastaniem można być trochę „na swoim”.

Miejsce, w którym, bywa, że nie jest łatwo. Bo trzeba zmężnieć. Odpowiadać za pokój, powierzony sprzęt, czuć się jego gospodarzem. Gdzie trzeba naprawiać zniszczenia, malować, sprzątać, utrzymywać ład, czystość, porządek. Tu stawia się pierwsze kroki samodzielności . Miejsce, które uczy jak żyć.

Internat to ludzie, wychowawcy, sprawowanie opieki. To koledzy, przyjaźnie, emocje, pierwsze uczucia, wytworzone więzi. Miejsce, gdzie wychowawcy dyskretnie towarzyszą dorastaniu. To sztuka bycia w grupie. Uczenie się kompromisu, dzielenia sobą nawzajem. Tu powstają przyjaźnie i więzi na całe życie - te, które budują emocjonalne wnętrze.

To także miejsce, które się opuszcza. Które jest skazane na pożegnanie. W którym na trwale zostawia się swój niewidzialny ślad. W skrytkach pamięci zostaną koledzy, zdarzenia, przyjaźnie, wychowawcy, pierwsze miłości, zapachy, kolory, dźwięki. Miejsca nie można przenieść, zabiera się je sobą. Jak czynią to nasi mieszkańcy.

St. Pietrzyk (wychowawca internatu)