Wyniki egzaminu maturalnego oraz zawodowego

Wyniki końcowe egzaminu maturalnego 2022/2023

 Egzamin  maturalny w technikum łączności nr 14 zdało:


98,7% uczniów ZSŁ [84,4 % maturzystów w Polsce, 74,6% uczniów techników]

Średni wynik

Język polski - część ustna 70%

Język polski - poziom podstawowy 74% [ 57% uczniów techników]
Język polski - poziom rozszerzony 43% [49% uczniów techników]

Język angielski - część ustna 85%

Język angielski - poziom podstawowy 95% [73% uczniów techników]
Język angielski - poziom rozszerzony 81% [57% uczniów techników]
Język angielski - poziom dwujęzyczny 87%
Matematyka - poziom podstawowy 94% [51% uczniów techników]
Matematyka - poziom rozszerzony 66% [17% uczniów techników]

Informatyka - 53% [licea 54%, technika 30%]

Egzaminy zawodowe 2023 - zdawalność w ZSŁ 


Technik elektronik
ELM.02 - 100%

ELM.05 - 85%

Technik informatyk
INF.02 – 100% 

INF.03 - 96%

Technik programista

INF.04 - 100%

Technik teleinformatyk
INF.08 – 97%