1969-1981

1968/69

Antoni Bydoń1.IX.1968 r. na emeryturę przeszedł dyrektor Tadeusz Majewski. Jego obowiązki przejął Antoni Bydoń (na zdjęciu). 19 września szkołę przeniesiono z ul. Łobzowskiej 22 do nowego obiektu przy ul. Zielnej 31. Szkoła liczy 56 oddziałów i około dwa tysiące dwustu uczniów; posiada budynek główny, warsztaty, internat, zaplecze sportowe. Nauka odbywa się na dwie zmiany. W szkole zawodowej otwarto nową specjalność — monter urządzeń radiowych i telewizyjnych. Ostatnim egzaminem maturalnym kończy działalność wydział eksploatacji pocztowej.

1969/70

budynek szkoły 1969 Nadano imię "Obrońców Poczty Gdańskiej":

 • Technikum Łączności
 • Zasadniczej Szkole Łączności
 • Państwowej Szkole Technicznej

Oddano budynek warsztatów. Państwowa Szkoła Techniczna nr 4 zmieniła nazwę na Pomaturalne Studium Zawodowe. W Technikum dla Pracujących wydłużono czas nauki z sześciu do siedmiu semestrów. Zmieniono nazwę specjalności — teletechnika łączeniowa na — telekomutacja.

1970/71

Kierownikiem Wydziału Zaocznego został Jerzy Kościelniak.

1971/72

Pomaturalne Studium Zawodowe przemianowano na Policealne Studium Zawodowe o specjalnościach — radio technika i telewizja oraz radiologia przemysłowa.

1972/73

Zmieniono nazwę placówki na Zespół Szkół Łączności w skład którego weszły:

 1. Technikum Łączności im Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku (5—letnie).
  Specjalności:
  • telekomutacja
  • teletransmisja
  • elektronika
 2. Technikum Łączności po ZSZ (3—letnie, młodzieżowe).
  Specjalności:
  • telekomutacja
  • teletransmisja
 3. Liceum Zawodowe (4—letnie).
  Zawód:
  • monter urządzeń elektronicznych
 4. Zasadnicza Szkoła Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku (3—letnia).
  Zawody:
  • monter urządzeń telekomunikacyjnych
  • monter aparatury radiowej i telewizyjnej
 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników (3—letnia).
  Zawód:
  • monter urządzeń telekomunikacyjnych
 6. Policealne Studium Zawodowe (2—letnie).
  Specjalności:
  • radiologia i nukleonika przemysłowa
  • radiotechnika i telewizja
 7. Technikum Łączności dla Pracujących (3—letnie).
  Specjalności:
  • telekomutacja
 8. Technikum Łączności Zaoczne (3 i 5—letnie).
  Specjalności:
  • eksploatacja pocztowo—telekomunikacyjna
  • telekomutacja
  • radiotechnika i telewizja

Na emeryturę przechodzi dr Adam Jachnicki — długoletni wicedyrektor d/s dydaktyczno—wychowawczych (31.08.1973)

1973/74

W związku z przejściem na emeryturę dr Dominika Moszoro nowym wicedyrektorem został Tadeusz Majewski. Wprowadzono "Regulamin Uczniowski".

1974/75

Jan WałekNowym dyrektorem naczelnym szkoły został Jan Wałek (na zdjęciu). W uznaniu dorobku i zasług ZSŁ kurator mgr Jan Nowak przekazał placówce medal Komisji Edukacji Narodowej. Odsłonięto obelisk ku czci Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, wykonany przez profesora Wiktora Zina. Komitet Rodzicielski ufundował sztandar szkoły.

1975/76

Kierownikiem Wydziału Zaocznego został mgr inż. Janusz Czechowski. Założono pierwszy w Polsce Samodzielny Szkolny Oddział PTTK.

1976/77

Zlikwidowano specjalność — radiologia przemysłowa w Policealnym Studium Zawodowym.

1977/78

Ustalono, że na Wydziale dla Pracujących nauka będzie odbywać się trzy dni w tygodniu (ogółem 15 godzin).

1978/79

W policealnym Studium Zawodowym otwarto klasy o specjalnościach: teletransmisja, elektronika ogólna, radiotechnika i telewizja.

1979/80

Przywrócono egzaminy wstępne dla kandydatów do klas pierwszych. Na emeryturę przeszedł długoletni wicedyrektor d/s kształcenia technicznego — inż. Wojciech Walden (31.08.1980).

1980/81

Na stanowisko wicedyrektora d/s kształcenia technicznego powołano inż. Mieczysława Chęcińskiego. Kierownikiem Wydziału Zaocznego zostaje Stanisław Ostachowski. Na terenie szkoły powstaje NSZZ "Solidarność".