2015-2020

2015/2016

Szkoła obchodzi dwa jubileusze:
• 70-lecie istnienia,
• 25-lecie pełnienia funkcji Dyrektora ZSŁ przez Antoniego Borgosza.
W tegorocznym rankingu najlepszych szkół Technikum Łączności nr 14 zajęło drugie miejsce w rankingu maturalnym, natomiast wśród techników drugie miejsce w Polsce oraz pierwsze w Małopolsce.
Nasza szkoła zwyciężyła także w pierwszej edycji Rankingu Techników STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics - nauka, technologia, inżynieria i matematyka).
Dnia 17 grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste nadanie pracowni elektrycznej imienia profesora Eugeniusza Rutkowskiego,  wybitnego nauczyciela Technikum Łączności.
Zmodernizowano salę urządzeń techniki komputerowej, którą wyposażono dodatkowo w ploter bębnowy i drukarkę 3D.
7 czerwca 2016 roku odbyła się uroczystość z okazji odsłonięcia poprawnego napisu na Pomniku Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Inicjatorką i organizatorką zmiany napisu była Henryka Hefko. Pod kierunkiem Haliny Flis-Paciorek nowe litery ufundowali nauczyciele i absolwenci. Tekst wykonali i przytwierdzili do pomnika Jerzy Bałaziński i Sebastian Adamczyk.

Skład kierowniczy obowiązujący od września 2015 roku:
• dyrektor naczelny: Antoni Borgosz
• wicedyrektorzy:
    Tadeusz Piszkowski
    Renata Gołąb
    Paweł Kucharczyk

2016/17

W tegorocznym rankingu najlepszych szkół - Technikum Łączności nr 14 zajęło 2 miejsce w Polsce wśród techników oraz 1 miejsce w rankingu maturalnym, a także 1 miejsce w Małopolsce. Nasza szkoła po raz drugi otrzymała Nagrodę Jakości Nauczania SAPERE AUSO. Dokonano rewitalizacji boisk sportowych (do piłki nożnej i koszykówki). Nawiązano współpracę z podobnymi placówkami w Chinach dotyczącą wymiany uczniów i nauczycieli.
28.06.2017 roku na uroczystym posiedzeniu Rady Pedagogicznej pożegnano odchodzącego na emeryturę Dyrektora Naczelnego Antoniego Borgosza, który w uznaniu wybitnych osiągnięć         w trakcie  50-letniej pracy w Łączności, w tym 27 lat kierowania szkołą został uhonorowany przez Kapitułę ZSŁ  Złotym Medalem nr 1 za Zasługi dla Zespołu Szkół Łączności.

2017/18


Wykonano termomodernizację internatu, który obchodził 50-lecie swojego istnienia. Wyremontowano łazienki przy sali gimnastycznej.
Szkoła otrzymała 20 rowerów od Urzędu Miasta Krakowa w celu krzewienia turystyki.
Skład kierowniczy obowiązujący od września 2017 roku:
• dyrektor naczelny: Paweł Kucharczyk
• wicedyrektorzy:
    Renata Gołąb
    Tadeusz Piszkowski
    Artur Wardas

2018/2019


W tegorocznym rankingu najlepszych szkół Perspektywy 2019 - Technikum Łączności nr 14 zajęło drugie miejsce wśród techników w Polsce oraz w rankingu maturalnym, natomiast pierwszą lokatę w Małopolsce.
Wyposażono 3 pracownie komputerowe w nowy sprzęt.
Systematycznie zaczęto wymianę telewizorów na projektory w salach lekcyjnych. Zorganizowano wymianę uczniów i nauczycieli z podobną placówką w Chinach.

2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 ponownie zorganizowano wymianę naszych uczniów z młodzieżą z Chin. Miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” opublikowały ranking, w którym Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie zajęło trzecie miejsce w Polsce, natomiast w rywalizacji maturalnej – drugie. Ze względu na reformę szkolnictwa przyjęto podwójny rocznik: 7 klas pierwszych po gimnazjum i 7 po szkole podstawowej. Wprowadzono nowy kierunek – technik programista. Od 12 marca decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostało zawieszone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty wynikające z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Taki stan obowiązywał do końca roku szkolnego.