Historia

W roku 2020 minęło siedemdziesiąt pięć lat działalności Szkół Łączności w okresie powojennym oraz osiemdziesiąt trzy lata, odkąd na mapie Krakowa pojawiła się placówka oświatowa o tego typu specjalności. Ten skromny szkic historyczny jest próbą przypomnienia dziejów szkoły, wyrazem hołdu złożonego wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej świetności: dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom i wielu pokoleniom młodych ludzi, byłym uczniom. To w murach naszej szkoły zdobywano wiedzę i umiejętności zawodowe, kształtowano własną osobowość i światopogląd. Pozwólmy więc odżyć wspomnieniom, podobnie jak to uczynił Artur Oppman w wierszu "Wagary".

Niezapomniane młodzieńcze lata!
Szkolne wspomnienia niezapomniane!
Na ciężkich drogach chmurnego świata
Wyście jak balsam na krwawą ranę!
Gdy wstecz obrócę wzrok, taki łzawy,
Wnet się jak czarem byt złoci szary—
Niech żyje przyjaźń od szkolnej ławy!
Niech żyją nasze dawne wagary!

Artur Oppman