Międzynarodowy Konkurs Literacko-Historyczny

W dniu 4 października 2022 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie odbyła się gala Międzynarodowego Konkursu Literacko-Historycznego “Matka Trzech Narodów”.
Zadaniem uczestników było wykonanie prezentacji multimedialnej lub napisanie pracy literackiej zgodnie z tematem konkursowym “Matka Trzech Narodów-historia kultu maryjnego w Polsce i na Kresach Wschodnich”.
Michał Walczyk z kl. 4E1 zdobył III miejsce, natomiast Dariusz Rozmus z kl. 4E1 wyróżnienie.
Organizatorami tego konkursu byli: zastępca prezydenta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak, naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski i dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie - Maciej Trzmiel.
Konkurs odbył się pod honorowym patronatem metropolity częstochowskiego arcybiskupa dr. Wacława Depo.
Opiekunem merytorycznym uczniów był dr Piotr Skałuba.