Internet

Szkolna Sieć Komputerowa

Historia

W roku 1994 zostało nawiązane pierwsze połączenie z siecią Internet poprzez łącze komutowane oraz numer dostępowy do sieci ACK Cyfronet. Kolejne lata to ciągłe zwiększanie liczby komputerów w sieci, modernizacja już istniejących:

Od początku w prace związane z rozwojem Internetu w ZSŁ zaangażowani byli nauczyciele wspierani przez grupę uczniów, wśród których znajdował się szczególnie zasłużony Bartosz Patkaniowski - pełniący potem funkcje administratora (1995-97) i webmastera (1995-98), a także Michał Fita - administrator (1997-99).

Rok szkolny 1994/1995 upłynął na doskonaleniu umiejętności i pracach związanych z polepszeniem jakości i prędkości połączenia.
W dniu 24 marca 1995 r. podpisana została umowa o dzierżawę łącza teleinformatycznego zestawionego pomiędzy Zespołem Szkół Łączności i ACK Cyfronet. Łącze obsługiwały dwa modemy firmy ZyXEL o prędkości 19200b/s. W roku tym zaczęła rozwijać się Szkolna Sieć Komputerowa (SSK), stopniowo przyłączano do niej kolejne komputery znajdujące się między innymi w pracowni komputerowej, pracowni elektrycznej, pracowni elektronicznej, bibliotece oraz oczywiście serwer i router. Medium transmisyjnym był cienki ethernet (10Base2).

Kolejne lata to ciągłe zwiększanie liczby komputerów w sieci, modernizacja już istniejących:

 • 1997/1998 - Zostaje uruchomiony serwer, obsługujący stronę WWW oraz pocztę elektroniczną. Zwiększenie przepustowości łącza do ACK Cyfronet do 33,6kb/s, a wkrótce potem 115kb/s dzięki zastosowaniu modemów Motorola Codex 3265 Fast.
 • 1998/1999 - ... komputerów ciągle przybywa ... 
  Dzięki inicjatywie uczniów i nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna SSK powstaje sala (tzw. Sajgon), do której mają dostęp wszyscy uczniowie posiadający konta na szkolnym serwerze od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora. Jednocześnie powstaje tu pierwszy fragment sieci w standardzie 10BaseT. W pomieszczeniu znajduje się kilka komputerów wycofanych z modernizowanej pracowni komputerowej, którymi opiekują się uczniowie.
 • 1999/2000 - Nowy serwer o większej wydajności pozwala na wygodniejszą obsługę poczty elektronicznej. Nowe modemy Nokia BaseBand 256k - prędkość wzrasta do 192kbps.
  Powstają sieci w innych pracowniach umożliwiając podłączenie kilkudziesięciu komputerów w obrębie budynku warsztatów szkolnych i pracowni specjalistycznych. Rozbudowa obejmuje parter głównego budynku szkoły, pozwala to podłączyć do SSK komputery w sekretariacie głównym szkoły, dyrekcji oraz administracji i księgowości. W pracowni elektronicznej powstaje pierwszy fragment sieci w o przepustowości 100Mbps (100Base-TX).
 • 2001/2002 - Dalsza rozbudowa struktury sieci. Realizowane jest podłączenie do SSK wszystkich sal lekcyjnych, gabinetów przedmiotowych, pokoju nauczycielskiego, gabinetów dyrekcji w obrębie I piętra budynku szkolnego. Lokalny punkt dystrybucyjny obsługiwany jest przez nowoczesny 24 portowy przełącznik firmy 3COM.
  Rozpoczynają się prace na II piętrze budynku szkolnego oraz w bibliotece i czytelni.
  Uruchomiono salę komputerową w budynku internatu z pełnym dostępem do internetu. Wszystkie prace modernizacyjne realizowane są przez uczniów 5 klas technikum w ramach prac dyplomowych oraz Koła Integratorów Sieci Komputerowych.
  Zwiększajca się ilość podłączonych do SSK komputerów coraz bardziej utrudnia korzystanie z zasobów internetowych ze względu na małą przepustowość łącza. Rozpoczunają się prace mających na celu zastąpienie wysłużonego łacza miedzianego do ACK Cyfronet nowoczesnym łączem światłowodowym.
  Wymiana serwera - electra.tl.krakow.pl - w celu dalszego zwiększenia jego wydajności i obsługi kolejnych usług (serwer DNS).
  Uruchomienie nowego routera z oprogramowaniem umożliwiającym sprawne zarządzanie transferem w Szkolnej Sieci Komputerowej (QoS).
  Uruchomienie kolejnego segmentu sieci komputerowej w obrębie warsztatów szkolnych i drugiego piętra budynku szkolnego. Sieć dociera praktycznie do każdego pomieszczenia szkolnego.
 • 2002/2003 - Dalszy rozwój sieci komputerowej wykorzystujący tym razem łącza radiowe. W pracowni elektronicznej i telekomunikacyjnej zainstalowano punkty dostępowe (firmy D-Link i Asmax) w paśmie 2,4 GHz a kilka komputerów wyposażono w sieciowe karty radiowe. System pracuje w standardzie 802.11b z prędkością 11 Mbps i 22 Mbps. Łącza te stały się elementem wykorzystywanym w procesie dydaktycznym przez specjalizację - "systemy i sieci komputerowe" realizowaną w najstarszych klasach technikum, będąc jednocześnie integralną częścią SSK.
 • 2003/2004 - Modernizacja magistral Szkolnej Sieci Komputerowej. W ramach prac dyplomowych uczniów klas 5 oraz słuchaczy technikum dla dorosłych wykonano instalację i uruchomienie lokalnych łączy światłowodowych. Zastosowanie tej techniki zwiększyło niezawodność i bezpieczeństwo transmisji w najbardziej newralgicznych punktach SSK. Światłowody połączyły pomieszczenie, w którym znajduję się serwer z budynkiem internatu i szkoły. Zbiegło to się w czasie z jeszcze większym wykorzystaniem łączy internetowych w pracy szkoły. Realizujący ww. prace uczniowie mogli poznać zasady prowadzenia linii i spawania włókien światłowodowych, zastosowania i działania konwerterów mediów transmisyjnych (światłowód - kabel UTP). Jednocześnie w pracowni elektronicznej powstał model do badania takiego toru transmisyjnego wykorzystywany w ramach specjalizacji. 
  Powstanie nowej pracowni PTPI oraz modernizacja pozostałych pracowni informatycznych "wymusiło" zmiany w systemie dystrybucji zasobów internetowych. Zaowocowało to wymianą switcha w serwerowni ZSŁ (24 portowy 10/100 Mbps firmy D-Link) oraz wykonaniem nowych magistral pionowych.
  Zwiększona zostaje przepustowość istniejących punktów dostępowych D-Link do 44 Mbps.
 • 2004/2005 - Wykonano i uruchomiono nowy punkt dystrybucyjny w budynku szkolnym (konwerter DMC-300 + switch 16 portowy 10/100 Mbps firmy D-Link), który realizuje podział sieci dla lokalych punktów I i II piętra, biblioteki, czytelni i mediateki, administracji oraz sali gimnastycznej. Podłączono nowych użytkowników (radiowęzeł, samorząd szkolny, gabinet lekarski, Ośrodek Szkolenia Kierowców). Ze względu na rangę wykorzystywanych połączeń internetowych oraz w celu zwiększenia ich niezawodności, magistrale pionowe w budynku szkolnym działają w systemie dualnym. 
  Rozbudowano strukturę lokalnej sieci komputerowej w pracowni telekomunikacyjnej, zwiększając ilość punktów odbiorczych oraz modernizując urządzenia czynne (switch 24 portowy + router).
  W pracowni elektronicznej oddano do użytku model szerokopasmowego dostępu do sieci internet. System ten pozwala na jednoczesne wykorzystania pojedynczej skrętki telefonicznej do transmisji rozmowy telefonicznej i transmisji danych w paśmie ponad akustycznym. Zestaw ten może stanowić integralną część SSK i być wykorzystany w dowolnym miejscu ZSŁ.
  W zasobach SSK działa również kamera internetowa pracująca w systemie przewodowym i bezprzewodowym, realizując np. funkcję monitoringu obiektów przez internet.
  Oba przedstawione powyżej systemy pokazują, iż coraz częściej mamy do czynienia z migracją między sobą pewnych działów elektroniki (telekomunikacja, telewizja itp.) oraz ich powiązaniem z sieciami komputerowymi.
  W pomieszczeniach czytelni oraz sali gimnastycznej (opcja do wykorzystania w czasie imprez np. sympozja, konkursy, festiwale) oddano do użytku bezprzewodowy dostęp do sieci internet. Można korzystać z niego w przyległych pomieszczeniach i na placu pomiędzy szkołą a budynkiem warsztatów i pracowni specjalistycznych.
  Rrozpoczęto budowę systemu kontroli dostępu (SKD), tworząc niezależną sieć przewodową. System ten obejmuje na razie pracownię elektroniczną i pokój nauczycielski. Będzie on pozwalać na w pełni kontrolowany dostęp do tych pomieszczeń dla określonej grupy osób. SKD jest testowany od kilku miesięcy i będzie w najbliższym czasie rozbudowany. System może być zarządzany zdalnie przez internet przez ściśle uprawnione do tego komputery i osoby.

Uczniowie szczególnie zasłużeni dla Szkolnej Sieci Komputerowej:
Bartosz Patkanowski, Michał Fita, Bartosz Kowalski, Tomasz Skuta, Tomasz Wójcik, Tomasz Zapała, Grzegorz Piszczek, Łukasz Luzar, Michał Siejek, Jarek Grzybek, Jakub Mech, Radosław Łoboda, Rafał Trójniak, Tomasz Jastrzębski, Paweł Sośnicki.


Obecnie

Szkoła korzysta z łącza światłowodowego Miejskiej Sieci Komputerowej ACK Cyfronet.

Zewnętrznych usług hostingowych - strony WWW.

Usługi poczty elektronicznej Microsoft Office 365 Education.  Regulamin usługi Office 365