Szkolny Konkurs Prac Technicznych

W dniu 11 maja 2023 r., o godz. 13.00 w świetlicy szkolnej rozpoczął się finał Szkolnego Konkursu Prac Technicznych. 
Do konkursu zgłoszono cztery uczniowskie projekty:
1. „InfraViewer”, przygotowany przez uczniów z klasy 4Ec: Tomasza Jarosza, Rafała Kmiotka i Krzysztofa Królika,
2. „System sterowania iluminacją ZSŁ” zgłoszony przez uczniów: Piotra Nowaka z klasy 4Ec, Krzysztofa Królika również z klasy 4Ec oraz Maksa Pacygę z klasy 2Eb,
3. „Inteligentny magazyn elementów elektronicznych” przygotowany przez uczniów z klasy 4Eb: Szymona Rybaka, Sebastiana Zonia i Karola Kijanię.
4. „Membrana wiatrowa” autorstwa Szymona Dudzińskiego z klasy 3Ec.


W skład jury konkursowego wchodzili: Pan Ryszard Burcon z firmy MAXTO, Pan Paweł Banachowicz reprezentujący firmę SiliconCreations, Pan Andrzej Zagórski z firmy Jotafan oraz Pan Artur Wardas – wicedyrektor Zespołu Szkół Łączności w Krakowie – jako przedstawiciel organizatorów konkursu.


W pierwszej części konkursu, zgodnie z regulaminem, każdy zespół miał 15 minut na zaprezentowanie swojej pracy. Autorzy wszystkich projektów w sposób ciekawy i oryginalny starali się zaprezentować swoje prace podkreślając ich zalety, w tym m.in. użyteczność, wartości dydaktyczno-edukacyjne, możliwości rozwojowe i oczywiście korzyści płynące z wykorzystania na co dzień zaprezentowanych rozwiązań.
W drugiej części konkursu autorzy poszczególnych projektów odpowiadali na pytania, które mogli zadawać zarówno członkowie jury jak również autorzy innych prac konkursowych. Członkowie jury zadawali dociekliwe pytania dotyczące sposobu wykonania projektów, ilości samodzielnie wykonanych prac hardware’owo-software’owych, poniesionych nakładów finansowych, przewidywanych korzyści z wdrożenia projektów, ale pytali również o przeszkody, które pojawiały się na etapie realizacji projektów itp.
Zaprezentowane prace były wykonane na wysokim poziomie technicznym. Autorzy dołożyli starań, aby jak najefektowniej zaprezentować swoje projekty, dlatego jury, które po tym etapie konkursu przystąpiło do oceny projektów i wydania ostatecznego werdyktu, miało niezwykle „twardy orzech do zgryzienia”.
Przy ocenie brano pod uwagę następujące kryteria:
1. innowacyjność (oryginalność);
2. funkcjonalność (użyteczność);
3. złożoność projektu;
4. estetyka.
Ostatecznie nagrodę Grand Prix Szkolnego Konkursu Prac Technicznych przyznano projektowi:
 „Inteligentny magazyn elementów elektronicznych” autorstwa uczniów z klasy 4Eb: Szymona Rybaka, Sebastiana Zonia i Karola Kijani
Drugie miejsce ex-aequo zajęły projekty: „Membrana wiatrowa” Szymona Dudzińskiego z klasy 3Ec i „InfraViewer”, przygotowany przez uczniów: Tomasza Jarosza, Rafała Kmiotka i Krzysztofa Królika z klasy 4Ec. 
Trzecie miejsce przyznano projektowi „System sterowania iluminacją ZSŁ”, którego autorami są Piotr Nowak i Krzysztof Królik (obydwaj z klasy 4Ec) oraz Maks Pacyga z klasy 2Eb.
Wszyscy uczestnicy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmy SiliconCreations, Maxto, Jotafan oraz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.
Podsumowując tegoroczny konkurs członkowie jury podkreślili bardzo wysoki poziom przygotowanych prac, dokładność, pomysłowość i konsekwencję przy wykonaniu projektów. Wszyscy przedstawiciele firm oraz organizatorzy konkursu byli pod dużym wrażeniem zaangażowania uczniów, ich dużej wiedzy i wysokich umiejętności praktycznych.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, zaangażowanie i czas poświęcony na wykonanie projektów. Członkom jury dziękujemy za twórcze podejście do oceny zgłoszonych prac oraz za ufundowanie atrakcyjnych nagród. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok, a do oceny będzie więcej uczniowskich projektów.
Organizatorzy Szkolnego Konkursu Prac Technicznych: Renata Gołąb, Artur Wardas, Paweł Kucharczyk.