Sekcje sportowe

Dzięki posiadaniu własnej sali gimnastycznej i boisk sportowych, działalność sportowo-rekreacyjna w szkole jest w pełni rozwijana. Od 1994 roku istnieje duża, odpowiednio wyposażona siłownia. Oprócz zajęć WF wynikających z programów nauczania prowadzone są treningi w sekcjach Szkolnego Klubu Sportowego, organizuje się mistrzostwa i zawody wewnątrzszkolne oraz przygotowuje drużyny do udziału w zawodach międzyszkolnych.

Siatkówka A. Szkudlarek
Koszykówka P. Cienkosz
Piłka nożna P. Cienkosz
Tenis stołowy J. Orczyk
Lekka atletyka K. Janik
Badminton A. Adamowicz
Pływanie A. Adamowicz
Wędkarstwo P. Cienkosz, T. Piszkowski
Narciarstwo alpejskie B. Więckowska
Snowboard B. Więckowska
Szachy P. Najman

fot. Paweł Madej