Dokumenty

STATUT Zespołu Szkół Łączności nowelizacja styczeń 2023

Szkolny zestaw programow nauczania

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023:

Podręczniki - technikum na podbudowie gimnazjum

Podręczniki-technikum na podbudowie szkoly podstawowej

Terminarz na rok szkolny 2022-23/

PLAN PRACY ZSŁ 2022/2023

HARMONOGRAM praktyk zawodowych 2022/2023

DOKUMENTY związane z praktykami zawodowymi

Szkolny program profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki_2019-2023

Szkolny Program Profilaktyki_2021-2024

Szkolny Program Profilaktyki _załączniki

Plan pracy doradcy zawodowego

Plan pracy doradcy zawodowego - technikum 4-letnie

Plan pracy doradcy zawodowego - technikum 5-letnie

Oferta ubezpieczenia HESTIA 2022/2023

Ogólne warunki ubezpieczenia

Szczegolne warunki ubezpieczenia 

Podział godzin, wykaz nauczycieli i przedmiotów znajduje sie w dzienniku elektronicznym LIBRUS - https://portal.librus.pl/rodzina/home
w przypadku problemów z logowaniem proszę kontaktować się z wychowawcą klasy.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół ZSŁ

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Przyjacioł ZSŁ

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół ZSŁ

Deklaracja Czlonkowska Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół ZSŁ 

(forma edytowalna deklaracji w załącznikach).

Załączniki