Samorząd

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Łączności jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych samorządów krakowskich szkół. Każdy z uczniów, poprzez pracę w Samorządzie może aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i mieć wpływ na jej rzeczywistość. Samorząd organizuje wszystkie okolicznościowe uroczystości (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie pierwszych klas, "Andrzejki", sprzątanie świata itd.). 
Samorząd ZSŁ jest reprezentowany przez silną grupę młodzieży w Krakowskiej Radzie Samorządów Uczniowskich. Stwarzamy uczniom możliwość udziału w wolontariacie - uczestniczymy w lokalnych i ogólnopolskich akcjach pomocy dzieciom, starszym i najbiedniejszym rodzinom. Współpracujemy m.in. z domami dziecka, fundacjami, schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
Tak naprawdę Samorząd to nauka odpowiedzialności, działania w grupie i zmiany perspektywy patrzenia na wiele spraw, a przy tym świetna zabawa!

Przedstawiciele Samorządu uczestniczą w Radzie Szkoły, młodzież posiada Rzecznika Praw Uczniowskich, inicjuje i współtworzy regulaminy. Obecnie jest to Karta Praw i Obowiązków Uczniów ZSŁ utworzona przez uczniów w 1994 roku i znowelizowana w 1997 roku. Uczniowie podejmują nowe zadania, otrzymują większe uprawnienia i decydują o swoich sprawach. Szkoła jest wspólnym domem, działalność samorządu jest autentyczna i użyteczna. Dzięki samorządności uczniów i pracy ich opiekunów wzbogacono tradycje szkoły, a ona sama zdobywa w środowisku coraz większą popularność i uznanie.

Praca w Samorządzie stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły, uczy współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i innych, uaktywnia społecznie. Samorząd organizuje takie uroczystości i imprezy jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie absolwentów, mistrzostwa szachowe, zawody wędkarskie, pierwszy dzień wiosny, "Mikołajki" i różne konkursy. Współpracuje z domami dziecka, pomaga ludziom starym i samotnym, bierze udział w akcjach charytatywnych, pracuje na rzecz osiedla i miasta. Członkowie samorządu działają w radiowęźle szkolnym i studiu telewizyjnym samodzielnie przygotowując i nadając okolicznościowe audycje i bieżące komunikaty.

Załączniki