1982-1990

1981/82

inż. Mieczysław ChęcińskiNa emeryturę przechodzi dotychczasowy dyrektor naczelny Zespołu Szkół Łączności — mgr inż. Jan Wałek (31.08.1981). Rezygnację z funkcji wicedyrektora d/s dydaktyczno—wychowawczych złożył mgr Jacek Kmiecik (31.08.1981). Z dniem 1.09.1981 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie powołało: inż. Mieczysława Chęcińskiego (na zdjęciu) na stanowisko dyrektora naczelnego ZSŁ, mgr Antoniego Borgosza na stanowisko wicedyrektora d/s dydaktyczno—wychowawczych, mgr inż. Jerzego Nodzyńskiego na stanowisko wicedyrektora d/s kształcenia technicznego.

1982/83

Wprowadzono nowy regulamin egzaminu dojrzałości zwiększający ilość przedmiotów egzaminacyjnych do wyboru m.in. o język obcy. Zorganizowano I Festiwal Małych Form Teatralnych (kwiecień 1983 r.).

1983/84

mgr Zdzisław MarskiNa emeryturę odchodzi dyrektor naczelny ZSŁ inż. Mieczysław Chęciński (31.08.1983). Nowym dyrektorem ZSŁ zostaje mgr Zdzisław Marski (na zdjęciu) dotychczasowy Kurator Oświaty. Na stanowisko kierownika Wydziału Zaocznego powołano mgr inż. Helenę Hess. Powołano drugiego wicedyrektora d/s kształcenia technicznego. Został nim mgr Zygmunt Parzelka (1.02.84).

1984/85

Rozpoczęto przygotowania do obchodów jubileuszu 40—lecia szkoły.

1985/86

Podczas obchodów 40—lecia istnienia szkoły placówkę uhonorowano złotą odznaką "Za zasługi dla miasta Krakowa", sztandar udekorowano złotym medalem "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej". Wielu nauczycieli i pracowników szkoły otrzymało odznaczenia resortowe oraz złote i srebrne odznaki "Za pracę społeczną dla miasta Krakowa".

1986/87

dr Ryszard BąkMgr Zdzisław Marski zostaje oddelegowany za granicę. Nowym dyrektorem szkoły został dr Ryszard Bąk (na zdjęciu) — były wicekurator Oświaty w Krakowie.

1987/88

Do pięcioletniego technikum młodzieżowego wprowadzono specjalność — elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe.

1988/89

Sukcesy teatralne uczniów ZSŁ — dwa pierwsze miejsca na Festiwalu Artystycznym Szkół Ponadpodstawowych. Sukcesy w Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych, Wiedzy Technicznej i olimpiadzie języka rosyjskiego.

1989/90

mgr Jacek Chwała Kierownikiem Wydziału Zaocznego zostaje mgr Jacek Chwała.
Reaktywowano działalność NSZZ "Solidarność".