1937-1940

1937/38

Staraniem Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Krakowie pierwszego stycznia rozpoczęło działalność przy Państwowej Szkole Przemysłowej trzyletnie Liceum Telekomunikacyjne. Otwarto dwie pierwsze klasy (74 uczniów), do których przyjmowano młodzież po ukończeniu czwartej klasy gimnazjum ogólnokształcącego i pomyślnie zdanym egzaminie wstępnym. Przedmiotów zawodowych uczyli pracownicy poczty, m.in. Władysław Szatkiewicz i Karol Chwała.

1938/39

W czasie letnich wakacji zorganizowano obóz specjalistyczny w Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu koło Warszawy.

1939/40

Wybuch II wojny światowej przerwał dwuletnią działalność szkoły, zanim zdążyła ona wykształcić pierwszych absolwentów. Dzięki staraniom Władysława Szatkiewicza władze okupacyjne wyraziły zgodę na utworzenie trzeciej, końcowej klasy. Zajęcia lekcyjne odbywały się przy ul. Krupniczej 4, a plan nauczania obejmował tylko przedmioty zawodowe w wymiarze czterdziestu godzin tygodniowo. Dziewiętnastu abiturientów zdało maturę i otrzymało tytuł technika. Dalsza działalność Liceum Telekomunikacyjnego została przez okupanta zabroniona.