Pracownie

Pracownie i laboratoria specjalistyczne umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom i słuchaczom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni. Opiekunowie w pracowniach specjalistycznych i większość uczących w laboratoriach, to absolwenci naszej szkoły. Dużym wysiłkiem wszystkich jest uzupełnianie na bieżąco wyposażenia w sprzęt pomiarowy i modele ćwiczeniowe nowej generacji.
Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu, gdzie uczniowie i słuchacze zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, automatyki oraz mogą praktycznie zweryfikować swoje wiadomości.

Wszystkie pracownie specjalistyczne i informatyczne wyposażone są w komputery podłączone do sieci Internet oraz projektory multimedialne.

Pracownia elektryczna i elektroniczna

Klasa II

ajmuje się podstawowymi zagadnieniami pomiarowymi z miernictwa elektrycznego. Uczniowie poznają najprostsze metody pomiaru elementów i ich parametrów. Sprawdzają praktycznie podstawowe prawa elektrotechniczne. Zapoznają się z obsługą przyrządów pomiarowych i ich wpływem na wyniki pomiarów. Wykonywanie sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń pozwala wyrabiać u uczniów nawyk systematyczności i analizowania uzyskanych danych.

Klasa III i IV

Zajmuje się badaniem elementów i podstawowe układy elektroniczne. Uczniowie uczą się dobierać i obliczać elementy oraz parametry poszczególnych układów, aby je następnie sprawdzić praktycznie. W klasach programowo najwyższych - wykonują pomiary parametrów i własności urządzeń za pomocą wysoce specjalistycznego sprzętu. Badania i pomiary obejmują układy i urządzenia techniki analogowej oraz cyfrowej. Szeroko wykorzystywane są programy komputerowe symulujące pracę rzeczywistych układów. Uczniowie zapoznają się również z budową, działaniem i zasadami obsługi nowoczesnego sprzętu audio-video.

W pracowni elektronicznej odbywają się również zajęcia w ramach przedmiotu specjalizacja z zakresu sieci i systemów komputerowych.

Pracownia telekomunikacyjna

Korzystają z niej uczniowie kształcący się w zawodzie technik telekomunikacji i technik teleinformatyk. Pracownia wyposażona jest w nowoczesne serwery telekomunikacyjne, realizujące funkcje cyfrowej centrali telefonicznej, serwera VoIP, bramki GSM i routera internetowego. Uczniowie mają również możliwość zapoznania się z techniką światłowodową, posiadamy spawarkę światłowodową i reflektometr optyczny. Zapoznajemy uczniów z telefonią komórkową, systemem GPS. Pracownia posiada własną sieć teletechniczną i informatyczną. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem zestawów Lucas Nulle, na których przeprowadzamy ćwiczenia między innymi z modulacji AM, FM, QPSK, badania kabli teleinformatycznych, reflektometrycznego sprawdzania kabli, badania anten. Dysponujemy profesjonalnym oprogramowaniem np. do projektowania radiolinii HERALD Professiona, wykorzystującym cyfrowe mapy z programu NASA SRTM oraz sprzętem używanym podczas egzaminu zawodowego (testery telekomunikacyjne, generatory i oscyloskopy przenośne).

Baza dydaktyczna pracowni modernizowana jest między innymi dzięki wsparciu firm Slican, Platan, FCA, TELE-FONIKA Kable.

Pracownia mikrokomputerów, mikroprocesorów i urządzeń informatyki

Pozwala zapoznać się z budową i zasadami programowania systemów mikroprocesorowych i mikrokomputerów jednoukładowych. W pracowni tej wykonuje się ćwiczenia w oparciu o elementy i układy techniki cyfrowej. Poznaje się i bada elementy układów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Uczniowie badają rownież układy automatyki i sterowania.

Pracownie informatyczne

Nasza szkoła posiada 11 pracowni informatycznych:

Pracownia Technologii i Przetwarzania Informacji - sala 510i

W pracowni prowadzone są zajęcia obejmujące głównie programowanie aplikacji internetowych i mobilnych, w ramach kwalifikacji E.14 W klasie 3 uczniowie zapoznają się z programowaniem aplikacji desktopowych i mobilnych z użyciem JavaScript, HTML, CSS oraz najnowszych frameworków ułatwiających pracę w tych technologiach.
Drugi blok realizowanych zagadnień to aplikacje i gry 3D z użyciem technologii WebGL, na desktop i urządzenia mobilne.
W klasie 4 uczniowie projektują i programują aplikacje w Javie na system Android. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwala na samodzielne tworzenie złożonych aplikacji, gier i serwisów mobilnych w oparciu o dominujące aktualnie na rynku technologie.

Wyposażenie pracowni to obecnie: 18 stacji roboczych, 18 tabletów Lenovo, drukarka sieciowa, rzutnik multimedialny, serwer. Stacje robocze posiadają zainstalowany system Windows 7 Professional x64, z monitorami 19" NEC Pivot.

Najlepsze prace zaliczeniowe uczniów, materiały pomocnicze do zajęć oraz szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów wykładanych w tej sali można znaleźć na stronie internetowej pracowni: http://ptpi.tl.krakow.pl/

Opiekunem pracowni jest p. Dariusz Stefańczyk.

Pracownia algorytmiki i programowania - sala 512

W pracowni realizowane są zajęcia z informatyki, w szczególności algorytmiki i programowania. Ponadto odbywają się tu zajęcia z przedmiotów zawodowych związanych z tworzeniem aplikacji oraz obsługą systemów operacyjnych w ramach kierunków technik programista i technik informatyk. Uczniowie poznają tutaj najważniejsze wiadomości z zakresu działania oraz implementacji algorytmów oraz zdobywają umiejętności programowania w językach: C++, C#, JavaScript, i technologiach .Net i Node.js.

Wyposażona i modernizowana z własnych środków finansowych szkoły. Pracownia umożliwia prowadzenie zajęć z podstaw nauki w ramach przedmiotów, w których pomocne może być korzystanie z komputerów i sieci Internet. Uczniowie nabywają i kształcą umiejętności podstaw obsługi komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowania biurowego (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych), programów graficznych.

W pracowni realizowane są zajęcia w ramach następujących przedmiotów:

  • Elementy Informatyki,
  • Technologia Informacyjna,
  • Praca biurowa,
  • Programy biurowe.

Pracownia Mac - sala 515

Pracownia 515i jest nowoczesną pracownią wyposażoną w komputery Mac Mini firmy Apple które działają pod kontrolą systemy MacOS Catlina oraz monitory graficzne DELL. Na komputerach Mac Mini dostępna jest pełna wersja oprogramowania Adobe Creative Cloud wspomagająca prace grafika i web developera. Poza tym znajdują się też na pracowni różnego rodzaju serwery NAS, które są udostępniane dla uczniów do ćwiczeń i przechowywania danych. W pracowni odbywają się zajęcia z zakresu kompetencji:
Tworzenia Statycznych Stron Internetowych - na których można poznać metody tworzenia nowoczesnych i czytelnych layoutów stron internetowych używając języka HTML5 oraz CSS.
Aplikacji Internetowych (klienckich) gdzie znacznie rozszerzamy poznane umiejętności z zakresu TSSI o język JavaScript oraz zaawansowane technologie webowe.
Dodatkowo na pracowni prowadzone są zajęcia z ramach programu CKZ w zakresie grafiki wektorowej w programie AutoCad 2021 oraz programowania zaawansowanych routerów i przełączników firmy Mikrotik.

Opiekunem pracowni jest p. Janusz Kocoł

Pracownia Informatyczna - sala 514i

Pracownia Informatyczna - sala 514i. Pracownia informatyczna i teleinformatyczna, w której prowadzone są zajęcia dla klas o kierunku technik informatyk, technik programista i technik teleinformatyk.

W klasach o kierunku technik informatyk zajęcia obejmują zagadnienia związane z programowaniem w języku Python i algorytmiką. Głównymi przedmiotami realizowanymi w tych klasach jest informatyka i informatyka rozszerzona, jako przedmioty przygotowujące do matury z informatyki.

Technik programista realizuje zajęcia z zakresu tworzenia aplikacji desktopowych i webowych z wykorzystaniem języka Python i dostępnych framework'ów.

Administrowanie Systemami Serwerowymi to jeden z przedmiotów w klasach teleinformatycznych wykorzystujący infrastrukturę sieciową i serwerową dostępną w sali, gdzie zajęcia są prowadzone na systemach serwerowych z rodziny Linux, z wykorzystaniem różnych systemów wirtualizacji i konteneryzacji.

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są w sali zajęcia w ramach programu „Centrum Kompetencji Zawodowych – 2 edycja”. Tematem zajęć jest programowanie minikomputera Raspberry Pi wraz z czujnikami zewnętrznymi z użyciem języka Python.


Opiekunem pracowni jest p. Łukasz Blitek.

Pracownia Sieci Komputerowych - sala 106

W szkole znajduje się wiele aktywnych urządzeń sieciowych: routery, switche zarządzane, menedżery pasma. Zasada działania i konfiguracja tych urządzeń jest tematem realizowanym w zakresie przedmiotu systemy i sieci komputerowe.

W pracowni znajduje się 18 stanowisk komputerowych.

Uczniowie zasiadają zawsze przy tych samych stanowiskach i posiadają konta systemowe z uprawnieniami administracyjnymi, ale są również odpowiedzialni za stan systemów operacyjnych. Opracowane metody przywracania stanu systemu pozwalają szybko przywracać wzorcową pracę systemów. W systemach rzeczywistych zainstalowane jest oprogramowanie maszyn wirtualnych, które pozwala poznawać, konfigurować, testować wiele innych systemów operacyjnych.

Opiekunem pracowni jest p. Mirosław Klimek

Pracownia Systemów Operacyjnych sala INFI 2

Pracownia Sieciowych Systemów Operacyjnych (SSO) mieszcząca się na II piętrze Internatu ZSŁ w sali 210, jest jedną z najmłodszych pracowni komputerowych. Sieć strukturalna pracowni SSO wykonana została w technologii 1000Base-T. Rolę koncentratora pełni zarządzalny switch TP-LINK TL-SG3424 24xGE 4xSFP. Dostęp do sieci zewnętrznej realizowany jest za pomocą sprzętowego routera LINKSYS EA6300.
W pracowni tej uczniowie kierunku technik informatyk uczęszczają na obowiązkowe zajęcia edukacyjne w następujących jednostkach modułowych:
W kwalifikacji E.12 „Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych”.
1) Instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych firmy Microsoft,
2) Instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych Unix/Linux,
3) Zarządzanie sprzętem komputerowym i systemami operacyjnymi,
4) Diagnozowanie i usuwanie usterek w systemach komputerowych.
W kwalifikacji E.13 „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”.
1) Zarządzanie rodziną systemów Windows Server,
2) Konfigurowanie usług sieciowych Windows Server,
3) Konfigurowanie usług sieciowych UNIX.
Podstawowymi systemami operacyjnymi należącymi do grupy Workstation wykorzystywanymi na zajęciach w kwalifikacji E.12 są systemy rodziny Windows tj. Windows 7 Enterprise oraz grupa systemów Linux z różnorodnymi dystrybucjami tj. Debian, Fedora, openSUSE. Uczniowie pracując na maszynach wirtualnych badają różnorodne funkcje systemów wpływające na jego wydajność, stabilność i bezpieczeństwo. Natomiast w kwalifikacji E.13 planują, prototypują oraz wdrażają podstawowe i zaawansowane usługi sieciowe zarówno w rodzinach systemów Windows (za pomocą systemu Windows Server 2008R2 Enterprise) jak również w systemie Linux opisując przy tym model i zasadę działania protokołu na którym opiera się dana usługa. Zajęcia w pracowni SSO pozwolą zdobyć wiadomości i umiejętności potrzebne nie tylko do zdania egzaminu zawodowego z kwalifikacji E.12, E.13 ale także do zaistnienia na rynku pracy w branży IT.
Dodatkowo  w pracowni odbywać się będą egzaminy z kwalifikacji E.13 dla zawodu technik informatyk. Pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji zawodowej E.13 jest warunkiem koniecznym do uzyskania tytułu technik informatyk.

Pracownia Sieciowych Systemów Informatycznych - sala INFI

Pracownia "INFI" przeznaczona jest do nauki przedmiotów sieciowych w kierunku technik informatyk.
Jej wyposażenie to 19 komputerów PC, switche zarządzane Nortel, modemy Lucent, punkty dostepowe, Avaya, Orinoco, Proxim, Asmax, Edimax. Narzędzia do wykonywania i testowania sieci. W pracowni uczniowie poznają podstawy teoretyczne działania i budowy sieci, a następnie sprawdzają w praktyce swoją wiedzę, podczas konfigurowania urządzeń i komputerów.
Pracownia posiada projektor multimedialny i jest klimatyzowana.

Opiekunem pracowni jest p. Krzysztof Szarecki.

Pracownia Systemów Operacyjnych - sala 15i

Pracownia posiada 18 stanowisk komputerowych z systemem operacyjnym Windows 7 Professional oraz serwer z systemem operacyjnym Windows Server 2008 R2 Enterprise. Na stanowiskach uczniowskich zainstalowany jest pakiet Microsoft Office Proffesional 2010. Ponadto pracownia jest klimatyzowana i znajduje się w niej tablica multimedialna. Wyposażenie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Prowadzone są tu zajęcia z zakresu systemów operacyjnych i sieci komputerowych w klasach I i IV oraz oprogramowania biurowego w klasach I technikum informatycznego. Uczniowie poznają, konfigurują i testują system operacyjny Windows 7 Proffesional oraz inne systemy operacyjne zainstalowane na maszynach wirtualnych.

Opiekunem pracowni jest p. Robert Jakubiński

Pracownia Baz Danych - sala 16i

Pracownia posiada 18 stanowisk komputerowych z systemem operacyjnym Windows 7 Professional oraz serwer z systemem operacyjnym Windows Server 2008 R2 Enterprise. Na stanowiskach uczniowskich zainstalowany jest pakiet Microsoft Office Professional 2010. Ponadto pracownia jest klimatyzowana i znajduje się w niej tablica multimedialna. Wyposażenie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W pracowni są prowadzone zajęcia z aplikacji serwerowych w zawodzie technik informatyk. Uczniowie klas informatycznych poznają oprogramowanie MS Office 2010, MS SQL Serwer, MySQL, PostgreSQL, ORACLE.

Opiekunem pracowni jest p. Grzegorz Stadnik