Nagrody za najlepiej zdane egzaminy zewnętrzne.

30 listopada 2023 w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się uroczystość wręczenia nagród za najlepiej zdane egzaminy zewnętrzne. Wśród laureatów znalazło się dwóch tegorocznych absolwentów ZSŁ.
Krzysztof Chmielewski z klasy 4T1 jest jednym z 38 absolwentów krakowskich szkół średnich, którzy w tym roku z egzaminów maturalnych (wszystkich obowiązkowych i co najmniej dwóch na poziomie rozszerzonym) uzyskali wynik nie niższy niż 92%.
Mateusz Kotarba z klasy 4E3 jako jedyny wśród tegorocznych absolwentów techników może się pochwalić zdaniem z wynikiem 100% egzaminów zawodowych z obu kwalifikacji zarówno w części pisemnej jak i praktycznej.
Poza pamiątkowymi dyplomami laureaci otrzymali nagrody finansowe w wysokości 10 tys. zł.
Serdecznie gratulujemy!