Małopolska Chmura Edukacyjna

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0091/20

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu: 218 030,63 zł
Kwota dofinasowania: 207 129,09 zł (dwieście siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć zł i 09/100)

Realizatorzy projektu:

  • Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków”.
  • Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44.
  • Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Casino 31.
  • Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16.
  • Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235.
  • Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5.
  • Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego im. Walerego Goetla w Krakowie, ul. Brzozowa 5
  • Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie, Osiedle Szkolne 26
  • Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, osiedle Tysiąclecia 38


Rekrutacja rozpocznie się w październiku. Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów

Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

W załączeniu regulamin konkursu, zawierający katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności (str. 39-46).

Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków

Charakterystyka projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego. INFORMACJA O PROJEKCIE
Rekrutacja na zajęcia w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.
Od 3 października ruszyła rekrutacja na zajęcia online i koła naukowe z przedmiotów:
•    fizyka
•    matematyka
Terminy zajęć online:
•    fizyka  wtorek 7.30-9.00
•    matematyka środa 7.30-9.00
Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć to odpowiednio 18 i 19 października. Terminy kół naukowych w wymiarze 90 min tygodniowo ustala prowadzący zajęcia. Na zajęcia kół naukowy wybierani są uczniowie spośród uczestników zajęć online. Regulamin rekrutacji

Z fizyki zajęcia prowadzi Pan Piotr Faron
Z matematyki zajęcia prowadzi Pani Elżbieta Ziaja.
Zapisy oraz szczegóły :  Piotr Faron gabinet fizyczny sala 220.