Staże wakacyjne

Uczniowie w okresie trwania wakacji szkolnych będą mogli wziąć udział w 4-tygodniowym stażu (w lipcu lub sierpniu) zgodnym z kierunkiem kształcenia. Celem realizacji stażu jest umożliwienie uczniom szkół zawodowych z województwa małopolskiego zdobycia doświadczenia praktycznego, a w konsekwencji wzmocnienie kształcenia zawodowego w branży elektroniczno-elektronicznej oraz lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy.

Staż wakacyjny obejmuje:

  • 150 godzin (22 dni robocze od pn.- do pt.) - 21 dni po 7h (z przerwą) i 1 dzień (3h).
  • stypendium stażowe w kwocie 2300 zł (netto, “na rękę”)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo mają uczniowie klas trzecich choć to nie wyklucza uczestnictwa młodszych uczniów.

Warunkiem wzięcia udziału jest wiek 16 lat (rocznikowo). Aby umożliwić jak największej liczbie uczniów udziału w stażach nie jest możliwe skorzystanie z tej szansy w kolejnym roku szkolnym.

Firmy:

Petroinform (ul. Armii Krajowej 7/200 30-150 Kraków)
12 stażystów (lipiec – 6 osób oraz sierpień 6 osób).
Oferta dla informatyków ewentualnie teleinformatyków.
Preferowani uczniowie klas trzecich.

Blast.pl (os. Słoneczne 16 31-958 Kraków)
10 stażystów (lipiec – 6 osób oraz sierpień 4 osoby).
Oferta dla elektroników.
Preferowani uczniowie klas trzecich.

Teleaudyt (ul. Klasztorna 31 31-979 Kraków)
8 stażystów (lipiec – 4 osoby oraz sierpień 4 osoby).
Oferta dla teleinformatyków potem elektroników.
Po etapie szkolnej weryfikacji należy napisać CV oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną w firmie.

ESC VII 2 elektronik (ul. Mieszczańska 19 30-313 Kraków)
2 informatyków. Miesiąc do ustalenia

DOKUMENTY: do pobrania i wypełnienia. Uczniowie niepełnoletni- muszą wypełnić zgodę rodzica plus podpis. Szczegóły techniczne w wiadomości na Librusie.

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Oświadczenie o braku udziału w innym projekcie
  4. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania