Szkoła

Trzema sposobami uczy szkoła: przez to, czego uczy, przez to, jak uczy i przez to, jaka jest.

Laurence Downey

Zespół Szkół Łączności cieszy się od lat zasłużoną popularnością wśród uczniów i ich rodziców, ponieważ oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia, których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy.

Wykwalifikowana kadra gwarantuje wysoki poziom nauczania, rozbudzanie pasji poznawczych i różnorodnych uzdolnień młodzieży (m.in. elektronicznych, komputerowych, sportowych, językowych, teatralnych, dziennikarskich).

Nowocześnie wyposażone pracownie, dostęp do Internetu w każdej sali lekcyjnej, bogate zbiory biblioteki szkolnej umożliwiają samodzielne poszukiwanie informacji.

Nauczyciele prowadzą partnerski dialog z młodzieżą, wraz z pedagogami szkolnymi pomagają w problemach wychowawczych i socjalnych. Zgodnie z zasadą demokracji respektowane są prawa uczniów.

Zespół Szkół Łączności współpracuje z wyższymi uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą , Politechniką Krakowską i Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości . W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera!

Dyrektorem naczelnym jest ZSŁ mgr inż. Paweł Kucharczyk. W prowadzeniu szkoły pomagają wicedyrektorzy: mgr Tadeusz Piszkowski, mgr inż. Artur Wardas i mgr inż. Renata Gołąb. Kierownikiem warsztatów szkolnych jest mgr inż. Tadeusz Pokrywa, funkcję kierownika internatu pełni mgr Agata Szpyt, kierownikiem ds. administracyjnych jest mgr Robert Dulowski.

Atutem szkoły jest jej kadra, wykształcona, kompetentna, ustawicznie się dokształcająca.

Funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły wspierają nauczyciele bibliotekarze, pedagodzy szkolni, oraz wychowawcy w internacie. Nad zdrowiem uczniów czuwają higienistki szkolne.

W utrzymaniu sprawnej organizacji i porządku w szkole wspomagają Dyrekcję i nauczycieli pracownicy administracji i obsługi.

Grono pedagogiczne ZSŁ ma świadomość, że nauczyciel powinien być przewodnikiem młodzieży w poszukiwaniu wiedzy, rozwijać jej dociekliwość poznawczą oraz przygotować uczniów do samokształcenia, uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym zintegrowanej Europy.

Nasza wizytówka