2021-2025

2021/2022 

Technikum Łączności nr 14 zajęło 3. miejsce zarówno w Ogólnopolskim Rankingu Techników, jak i w Rankingu Maturalnym 2022. W Małopolsce nasza szkoła została sklasyfikowana na I miejscu. 

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie przyjęliśmy uczniów - uchodźców. 

Na zakończeniu roku szkolnego po raz pierwszy pojawił się Pawełek – maskotka ZSŁ. Pomysłodawcą był Samorząd Szkolny, a projekt sfinansowała Rada Rodziców. 

Nasza biblioteka wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

W ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej utworzono specjalną pracownię dostosowaną do osób ze szczególnymi potrzebami. 

Wymieniono ogrodzenie szkoły na nowoczesne z paneli metalowych. 

2022/2023 

6 października 2022 r. odszedł od nas Pan Antoni Borgosz, wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. Wspaniały człowiek, nauczyciel, wychowawca i pedagog. 

Technikum Łączności nr 14 zajęło 2. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników ( 1. miejsce w Małopolsce), a w Rankingu Maturalnym 2023 uplasowało się na 3. miejscu.  

Według wskaźników Edukacyjnej Wartości dodanej ZSŁ zajął 3 miejsce w Polsce i 1 w Krakowie. 

W dniu 21 lutego 2023 r. podpisano umowę przekazania przez spółki Salumanus oraz DCN Europe darowizny na rzecz Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. Do szkoły trafiły urządzenia do transmisji optycznej o wartości 170 tysięcy złotych, które będą wykorzystane w trakcie zajęć praktycznych na przedmiotach prowadzonych w ramach kierunku technik teleinformatyk.