SzOK

Szkolny Ośrodek Kariery

https://padlet.com/nbeata678/rl7o6d6gc6dw3gon

Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK) został utworzony w styczniu 2004 r. w wyniku grantu, w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendę Główną OHP. Celem tego programu jest zapobieganie bezrobociu wśród absolwentów szkół poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz pełną aktywizację w kierunku zdobywania doświadczeń zawodowych, a tym samym radzenia sobie na współczesnym rynku pracy. Twórcą SzOKu jest doradca zawodowy dr Marian Piekarski. Obecnie na stanowisku doradcy zawodowego pracuje p. Beata Nowakowska – doradca zawodowy, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, coach i trener rozwoju osobistego.

W ramach swej działalności przygotowuje młodzież do właściwego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz wejścia na rynek pracy poprzez:

 •  doradztwo i poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej i grupowej,
 •  diagnozę optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego ucznia,
 •  gromadzenie i udostępnianie informacji o rynku edukacji i rynku pracy.


Uczniowie i absolwenci ZSŁ na terenie szkoły mogą:

 •  korzystać z zasobów SzOK-u,
 •  prowadzić indywidualne konsultacje i rozmowy z doradcą zawodowym,
 •  uczestniczyć w spotkaniach grupowych - szkoleniach, ćwiczeniach, treningach i warsztatach, spotkaniach z przedstawicielami firm.


Prowadzone są zajęcia m.in. z zakresu: predyspozycji zawodowych, zainteresowań, umiejętności, mocnych i słabych stron, planowania kariery, planów życiowych, analizy zawodów, w których kształci szkoła, zawodów deficytowych i nadwyżkowych, rekrutacji pracowników, dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, prowadzenia własnej firmy, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej.

Szkolny Ośrodek Kariery jest wyposażony w:

 •  Książki i poradniki z zakresu doradztwa zawodowego: (m.in. Informator dla maturzystów, Sposób na Karierę, Jak przygotować swoje CV, żeby zdobyć wymarzoną pracę, Rozmowa kwalifikacyjna, Informator o zawodach wyd. Perspektywy itp.),
 •  Specjalistyczne programy komputerowe: (m.in. e-SzOK, Gawrosz - młodzieżowe vademecum poszukiwania pracy, Piramida Kariery, Potęga rozumu, Własna firma, Absolwent),
 •  Szkolenia na CD: (m.in. Sztuka wystąpień, Kierowanie zespołem, Projekt manangment, Profesjonalna obsługa klienta, Mowa ciała, Profesjonalna sprzedaż, Trening umysłu, Szybkie czytanie, Zarządzanie czasem),
 •  Filmy na CD: (m.in. Lider - jak przewodzić ludziom, Psychologia obsługi klienta, Skuteczny negocjator),
 •  Filmy na kasetach video: (m.in. Jak pokonać stres, Autoprezentacja, Asertywność, Poczucie własnej wartości),
 •  Licencjonowane testy badające predyspozycje i skłonności zawodowe: "Test Obrazkowy Zawodów BBT" M. Achtnicha - licencja nr 334/08/2006 wydana przez Instytut Charakterologii "Nowe Życie" we Wrocławiu, "Test Kolorowych Kwadratów" - licencja nr 45/DZ/TKK wydana przez Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.


Zadaniem SzOK-u jest

· takie przygotowanie ucznia, aby mógł on skutecznie funkcjonować na rynku pracy i aby później przez cały czas aktywności zawodowej pozostawał konkurencyjny. To, co nazywane było kiedyś "posiadaniem dobrego fachu" nie daje obecnie młodym zabezpieczenia przed bezrobociem.

· Elastyczny rynek pracy oczekiwać będzie nie tylko dobrego przygotowania do zawodu, ale również umiejętności i chęci ustawicznego doskonalenia się, a nawet gotowości do wielokrotnej zmiany zajęcia.

· miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do zaplanowania przyszłej kariery zawodowej. Młodzież w oparciu o Indywidualny Plan Działania poznaje swoje skłonności zawodowe, cechy charakteru, swoje umiejętności, zainteresowania, wartości, zawody, zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskuje także informacje na temat sposobów poszukiwania pracy, rekrutacji pracowników oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

· udostępnianie informacji zawodowej i edukacyjnej, ułatwiającej planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego lub też pomagającej w wyborze szkoły wyższej. Gromadzimy informacje o małopolskim i krakowskim rynku pracy np. gdzie można uzyskać informacje na temat ofert pracy, jakie instytucje oferują pomoc młodzieży w znalezieniu pracy sezonowej lub w założeniu własnej firmy, gdzie zasięgnąć informacji na temat nowych projektów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

· organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami poszczególnych zawodów, przedstawicielami agencji doradztwa personalnego, przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz zwalczania bezrobocia oraz z przedstawicielami szkół wyższych promujących edukację na poziomie akademickim.

Szkolny Ośrodek Kariery realizując swoje zdania nawiązał współpracę z:

 •  Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie,
 •  Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego,
 •  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP,
 •  Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej,
 •  Studenckim Forum Buisness Centre Club.
 •  Wojewódzkim Urzędem Pracy
 •  Akademickimi Biurami Karier PK i AGH


Linki do ciekawych stron związanych z doradztwem zawodowym https://doradztwo.ore.edu.pl/ https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/

Autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna https://www.youtube.com/watch?v=p3Yh_19TBlo https://www.youtube.com/watch?v=jAO5mTuqr9QT

Test” Predyspozycje zawodowe” https://zawodowe.info/ http://www.wybieramzawod.pl/testy-i-materialy

poszukiwanie pracy: https://dokariery.pl/praca-38002 http://www.malopolska.ohp.pl/pl

Pomoc przy pisaniu CV i Listu motywacyjnego https://europass.org.pl/ https://europa.eu/europass/pl/create-europass-cv https://dokariery.pl/moje-pierwsze-cv https://interviewme.pl/blog/jak-dopasowac-cv-do-oferty-pracy

Małogorzata Stolarczyk
Doradca zawodowy