Koła zainteresowań

KOŁO OLIMPIJSKIE przygotowujące do OWT, OOWEiE, Euroelektry, Elektromechatrona i Edu-Elektry (w zakresie elektrotechniki i elektroniki). Zajęcia prowadzi dyr. Renata Gołąb w 3 różnych terminach:

 • dla klas trzecich - lekcja nr 1 w piątki
  - dla klas czwartych - lekcja nr 7 we poniedziałki
  - dla klas piątych - lekcja nr 4 we wtorki

KOŁO SZACHOWE – opiekun: p. Paweł Najman. Od kilku lat w szkole organizowane są kilkunastoetapowe turnieje szachowe w których biorą udział nie tylko uczniowie, lecz również nauczyciele i absolwenci. Gorąco zapraszam wszystkich miłośników królewskiej gry. Harmonogram rozgrywek oraz wszystkie szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco na facebooku - gramy w okresie wrzesien - grudzien.

KONSULTACJE MATEMATYCZNE - p. Paweł Najman prowadzi konsultacje dla uczniów startujacych w Olimpiadzie Matematycznej.

KOŁO PROMOCJI SZKOŁY - opiekun p. Marta Stefańczyk. Propozycja dla ambitnych i wytrwałych! Promowanie ZSŁ jest nie tylko przyjemnością i zaszczytem, ale wymaga również dużego zaangażowania i nieco poświęcenia. Jednak ci, którzy się zdecydowali reprezentować naszą szkołę na targach edukacyjnych, wyjazdach do gimnazjów czy podczas Dni Otwartych, na pewno tego nie żałują. Oprócz poznawania szkoły „od podszewki" uczymy się zasad komunikacji międzyludzkiej i trenujemy siłę perswazji. Ćwiczymy dykcję i autoprezentację. Umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas tych zajęć, a potem wyjazdów, owocują niezachwianą pewnością siebie, poczuciem własnej wartości i świadomością, że w ten sposób wpływamy na decyzję wielu gimnazjalistów. Spotkania odbywaja się w poniedziałki i środy o 14.00

KOŁO MEDIALNE – opiekun p. Marta Stefańczyk. Zajęcia mają na celu dokumentowanie życia naszej szkoły i miasta. Próbujemy różnych form aktywności dziennikarskiej (recenzje, relacje, sprawozdania, wywiady, reportaże, audycje, reklamy). Łapiemy na gorąco wydarzenia w obiektywie aparatu i publikujemy najwięcej zdjęć z wydarzeń związanych z ZSŁ. Projekty logo, stron internetowych, banerów, butonów, identyfikatorów - oto niektóre z naszych specjalności.

OLIMPIJSKIE KÓŁKO INFORMATYCZNE (algorytmy, zadania i programowanie w C++ dla zaawansowanych) - prac. 511i, mgr Paweł Koszałka

KOŁO INFORMATYCZNE z algorytmiki, programowania (C++) i robotyki. W ramach projektu CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO organizowanego przez Politechnikę Łódzką w partnerstwie z: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską i Politechniką Gdańską, pod patronatem: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz NASK zapraszamy na: Koło informatyczne z algorytmiki, programowania (C++) i robotyki.

prac. 511i Prowadzący: Paweł Koszałka

KOŁO ZAINTERESOWAŃ -  TELEKOMUNIKACJA
Chcesz poznać zasady transmisji informacji telekomunikacyjnej analogowej oraz dyskretnej, teletechniczne technologie już istniejące oraz wdrażane do powszechnego zastosowania? A może wprowadzisz swój pomysł lub  innowację techniczną? 
SERDECZNIE ZAPRASZAM.  Zajęcia prowadzi: inż. Jacek Kuc

KOŁO ELEKTRONIKA I PROGRAMOWANIE
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne osoby zainteresowane elektroniką i programowaniem. W programie kółka podstawy elektroniki analogowej i cyfrowej, podstawy programowania (programowanie strukturalne, obiektowe, zastosowanie bibliotek tkInter, Flask) oraz wykorzystanie modułu Raspberry Pi (obsługa urządzeń zewnętrznych, czujniki, itp.).mgr Michał Radczuk i mgr inż. Łukasz Blitek

KOŁO PODSTAW PROGRAMOWANIA – Python
Zajęcia przeznaczone dla osób, które nie mają na co dzień styczności z programowaniem. W programie zajęć - programowanie w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się języków. Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia z zakresu programowania strukturalnego oraz obiektowego, zastosowanie bibliotek tkInter, Flask.  mgr inż. Łukasz Blitek

KOŁO Z PODSTAW TWORZENIA STRON WWW
Zajęcia skierowane głównie do osób z klas o profilu innym niż informatyczny, które chcą rozpocząć przygodę z tworzeniem stron www. W programie zajęć zagadnienia z języka HTML5, CSS3, zastosowanie framework Bootstrap - mgr inż. Łukasz Blitek

KOŁO ELEKTRONICZNE - opiekun: mgr inż. Michał Okrajni „Projektowanie i programowanie systemów mikroprocesorowych" - to główny temat zajęć podczas których zajmować się będziecie takimi zagadnieniami jak:

 • Programowanie mikrokontrolerów AVR, PIC, 8051
 • Projektowanie prostych układów z mikrokontrolerami tj.:  zegar, termometr, sterowanie silnikiem DC, sterowanie silnikiem krokowym, sterowanie przekaźnikami, układy czasowego załączania- wyłączania urządzeń, termostaty programowalne, układy do wyświetlania LED itp.

KOŁO GEOGRAFICZNE -  opiekun: mgr Małgorzata Dziura. Zajęcia związane są z poszerzaniem wiedzy z zakresu geografii, wyjaśnianiem nurtujacyh zagadnień geograficznych oraz przygotowaniem uczniów do matury.
Organizowane są też wyjścia na wykłady dla maturzystów na Uniwersytet Pedagogiczny. Zaplanowane są wyjścia do Muzeum Geologicznego oraz Muzeum Etnograficznego.

KOŁO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - opiekun: mgr Barbara Wakszyńska. Oferuje młodzieży:

 • przygotowanie  do Olimpiady Przedsiębiorczości
 • konsultacje dla zespołów uczestniczących w Szkolnej   Internetowej Grze giełdowej
 • warsztaty, szkolenia organizowane przez organizacje pozaszkolne
 • spotkania z przedsiębiorcami
 • wycieczki do wybranych firm współpracujących z ZSŁ
 • pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych

KOŁO CHEMICZNE opiekun: dr Ewa Kowal

Zajęcia przeznaczone dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu chemii, zainteresowanych udziałem w konkursach i olimpiadach chemicznych.
W ramach zajęć organizowane będą wyjścia na wykłady i pokazy doświadczeń organizowane przez Wydział Chemii UJ.

KOŁO HISTORYCZNE - opiekunowie: mgr Tomasz Popiołek i mgr Tadeusz Januszek. Zajęcia przygotowują zainteresowanych do udziału w konkursach historycznych, umożliwiają poszerzenie wiedzy z wybranego przez uczniów zakresu, jak również powtórzenie materiału do matury. Uczestnicy zapoznawani są z materiałami źródłowymi, audio, filmami, stronami WWW, programami multimedialnymi, materiałami CKE. Fakultet z historii dla maturzystów.

KOŁO REDAKTORÓW GAZETKI SZKOLNEJ - opiekun: mgr Bogusław Bogusz. „Margines” jest gazetką szkolną redagowaną przez uczniów ZS . Na jego łamach publikowane są artykuły o różnorodnej tematyce związanej z zainteresowaniami autorów. Można tu znaleźć np.: recenzje płyt, książek, filmów, relacje z ważnych wydarzeń kulturalnych, zapis obserwacji dotyczących życia szkoły, a także teksty literackie – wiersze, nowele, opowiadania. Spotkania zespołu redakcyjnego poświęcone są dyskusji nad tekstami przeznaczonymi do druku oraz korekcie przygotowywanych materia ów. Mają także na celu doskonalenie warsztatu dziennikarskieg

KOŁO TURYSTYCZE - Kadrę Koła Turystycznego stanowią Przewodnicy Beskidzcy: mgr Maciej Aleksandrowicz oraz Przewodnik po Krakowie i Okolicach mgr Ewa Artymiuk-Kocoł. Koło Turystyczne kontynuuje działania Samodzielnego Szkolnego Oddziału PTTK, który powstał przy Zespole Szkół Łączności z inicjatywy p. Janusza Korosadowicza. W ramach zajęć organizowane są rajdy szkolne, spotkania z przewodnikami, taternikami, alpinistami oraz osobami uprawiającymi inne rodzaje turystyki (kajakarstwo, turystyka rowerowa itp.) Młodzież uczestniczy też w spotkaniach organizowanych przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej. Organizowane są wycieczki po Krakowie i okolicach, a także dalsze - po województwie małopolskim. W okresie zimowym Koło organizuje wyjazdy na narty (zjazdowe i biegowe).

KONSULTACJE Z FIZYKI  zajęcia z fizyki dla uczniów przygotowujących się  do matury z fizyki ( zakres rozszerzony ) oraz dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę fizyczną. Zajęcia prowadzi mgr Anna Kowalska.

Zapraszam uczniów Technikum Łączności nr 14 na kółka programistyczne i algorytmiczne 
prowadzone na terenie ZSŁ oraz w V LO im. Witkowskiego w Krakowie (ul. Studencka 12). 
Zajęcia będą prowadzone na różnych stopniach trudności, dla początkujących i zaawansowanych 
programistów. Głównym zadaniem kółek jest nauka programowania w języku C++ oraz podstaw 
algorytmiki i przygotowanie uczniów do startu w rozmaitych konkursach informatycznych, w tym w 
Olimpiadzie Informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie zainteresowani udziałem w zajęciach proszeni są o zapisanie się na odpowiednich 
listach w sekretariacie w młodzieżowym na pierwszym piętrze budynku głównego ZSŁ w terminie do 
poniedziałku 06.10.2014r.
Lista kółek:
KÓŁKO PROGRAMISTYCZNE W C++ DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Kółko przeznaczone jest dla uczniów, którzy nie mają doświadczenia w programowaniu w C++ lub ich 
doświadczenie jest w ich mniemaniu niewielkie. Będziemy uczyć się podstaw języka i rozwiązywać 
proste problemy programistyczne. Zajęcia będą odbywać się w soboty o godz. 9:00 w sali 15i. 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 października.
KÓŁKO ALGORYTMICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Kółko przeznaczone jest dla uczniów, którzy chcą nauczyć się podstaw algorytmiki. Będziemy uczyć 
się elementarnych algorytmów i rozwiązywać proste problemy algorytmiczne. Nie zakładamy u 
uczestników żadnego doświadczenia w tej dziedzinie.
Zajęcia będą odbywać się w piątki o godz. 7:30 w Sali INFI (internat ZSŁ, parter). Pierwsze spotkanie 
odbędzie się 10 października.
KÓŁKO ALGORYTMICZNE DLA ZAAWANSOWANYCH
Na to kółko zapraszamy uczniów posiadających już pewną wiedzę w dziedzinie algorytmiki i 
programowania. Będziemy przede wszystkim poznawać użyteczne algorytmy, rozwiązywać zadania i 
przygotowywać się do Olimpiady Informatycznej.
Zajęcia będę odbywać się w środy o godz. 14:00 w Sali 215. Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 
października.
KÓŁKO ALGORYTMICZNE W V LO
Będą to zajęcia dla zaawansowanych i średnio zaawansowanych prowadzone w pracowni 
komputerowej w V LO (ul. Studencka 12). Uczniowie ZSŁ mogą w nich uczestniczyć bez potrzeby 
zapisywania się na żadną listę. Zajęcia będą odbywać się w soboty o godz. 11:00. Pierwsze zajęcia 
odbędą się 4 października.
ZAPRASZAM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!
Podpisał Andrzej Dyrek – nauczyciel V LO w Krakowie

KONSULTACJE INFORMATYCZNE - p. mgr Grzegorz Stadnik będzie prowadzić dla maturzystów konsultacje przygotowujące do egzaminu maturalnego z informatyki.