1991-2000

1990/91

mgr Antoni BorgoszNa emeryturę odchodzi dyrektor naczelny ZSŁ — dr Ryszard Bąk (31.08.1990). Kuratorium Oświaty organizuje Konkurs na stanowisko dyrektora ZSŁ. Konkurs wygrywa mgr Antoni Borgosz (na zdjęciu) i zostaje powołany na stanowisko dyrektora ZSŁ z dniem 1.09.1990 r. Rada Pedagogiczna ZSŁ wybiera na stanowisko wicedyrektora d/s dydaktyczno—wychowawczych mgr Tadeusza Piszkowskiego — Powołano Radę Szkoły. W skład Rady weszli przedstawiciele nauczycieli, przedstawiciele rodziców oraz przedstawiciele uczniów. Przewodniczącą Rady została mgr Barbara Kwiecień.

1991/92

Zlikwidowano Technikum Łączności dla Pracujących. Wznowiono działalność Liceum Zawodowego. Podpisano umowę o współpracy pomiędzy ZSŁ a Blackburn College (Anglia) w ramach programu EWG "PHARE" — "Modernizacja poprzez Partnerstwo" (październik 1991 r.). W lutym 1992 r. sześciu nauczycieli ZSŁ odbyło dwutygodniowe szkolenie w Blackburn College w zakresie: marketingu i biznesu, open learning oraz nowych technik telekomunikacyjnych. Rozpoczęto współpracę z Technikum Łączności we Lwowie. Nastąpiła wymiana grup młodzieżowych i nauczycielskich. Nawiązano kontakt z Liceum Technicznym Colbert w Rouen we Francji. W Krakowie przebywała grupa młodzieży Liceum Technicznego z Rouen. Do Francji wyjechała grupa uczniów i nauczycieli ZSŁ.

1992/93

Z dniem 31.08.1992 r. na emeryturę przeszedł długoletni nauczyciel i wicedyrektor mgr inż. Jerzy Nodzyński — Na stanowisko wicedyrektora powołano inż. Ryszarda Czaickiego. Reaktywowano działalność 3—letniego technikum młodzieżowego na podbudowie ZSZ. 1.09.1992 r. uruchomiono Biuro Kursów. Biuro organizuje odpłatne kursy:

 • prawa jazdy
 • informatyki
 • radiotechniki i telewizji
 • języka angielskiego
 • przygotowawcze do egzaminu wstępnego do szkoły średniej

ZSŁ jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Kształcących na potrzeby telekomunikacji (czerwiec 1993 r.). Wymiana grup młodzieżowych pomiędzy Blackburn College a ZSŁ (wzajemne odwiedziny: maj, czerwiec). Grupa 5 nauczycieli ZSŁ odbyła przeszkolenie open learning (luty 1993 r.).

1993/94

Z funkcji wicedyrektora zrezygnował inż. Ryszard Czaicki (31.08.1994 r.). ZSŁ został wytypowany do programu UPET—IMPROVE finansowanego przez Unię Europejską. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie instrukcji programowych o budowie modułowej do 29 zawodów z nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa technicznego. ZSŁ pracuje nad instrukcją programową w zakresie branży telekomunikacyjnej. Zespołem kieruje mgr inż. Eugeniusz Rutkowski.
Szkoła była organizatorem Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Makroregionu Południowo Wschodniego. Utworzono ogólnopolską Sieć Szkół wdrażających metodę open learning. ZSŁ został koordynatorem sieci (listopad 1993 r.). Szkoła zajęła I miejsce w Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez krakowską oświatę w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Uruchomiono szkolną telewizję wewnętrzną. Zorganizowano kilka wyjazdów młodzieży do Austrii, Niemiec, Lwowa. Szkolne Koło Teatralne odniosło liczne sukcesy na festiwalach lokalnych oraz krajowych.

1994/95

Szkoła została zakwalifikowana do programu PHARE—ASSESSMENT, którego celem jest opracowanie nowego sposobu oceniania uczniów poprzez kompetencje. Trzech nauczycieli odbyło dwutygodniowe przeszkolenie w Blackburn College. ZSŁ został podłączony do sieci Internet. Zarejestrowano Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Łączności. Prezesem Stowarzyszenia został mgr Andrzej Krzyworzeka a jego zastępcą mgr inż. Zbigniew Jaśkowiec. W szkole pracuje 91 etatowych nauczycieli oraz 29 w niepełnym wymiarze. Administracja liczy 38 osób. Do 51 oddziałów uczęszcza 1650 uczniów i słuchaczy. W skład ZSŁ wchodzą:

 1. Technikum Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku (5—letnie). Specjalności, kierunki:
  • systemy komputerowe (program wdrożeniowy)
  • elektronika ogólna (program wdrożeniowy)
  • radiotechnika i telewizja (program wdrożeniowy)
  • telekomutacja (program modułowy)
  • teleinformatyka (program wdrożeniowy)
 2. Technikum Łączności na podb. ZSZ (3—letnie). Specjalność: elektronika ogólna
 3. Liceum Zawodowe (4—letnie). Zawód: monter elektronik
 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Zawody:
  • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (program modułowy)
  • monter aparatury radiowej i telewizyjnej
 5. Technikum Łączności Zaoczne. Specjalności:
  • elektronika ogólna
  • telekomutacja

1995/96

Szkoła zajęła I. miejsce w konkursie "Najpiękniejsze Otoczenie Szkoły" zorganizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. W szkole został zorganizowany "I. Konkurs na Gentlemana ZSŁ". Szkoła otrzymała z programu IMPROVE (PHARE) kompletne wyposażenie pracowni AutoCAD wraz z oprogramowaniem.

1996/97

Mgr Jan Kocoł zostaje powołany na stanowisko v—ce dyrektora ds. technicznych. Świetlica szkolna rozpoczyna cykl wystaw fotograficznych, artystycznych itp., dostępnych dla wszystkich osób (również spoza szkoły). Samorząd Uczniowski znowelizował Kartę Praw i Obowiązków Ucznia. ZSŁ nawiązał współpracę z Akademią Górniczo—Hutniczą, na podstawie której uczniowie klas piątych kierunku systemy komputerowe odbywają zajęcia praktyczne na pracowni Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, pod kierunkiem dr. Bogusława Wiśniewskiego.

1997/98

Z funkcji v—ce dyrektora zrezygnował mgr Jan Kocoł. Nowym v—ce dyrektorem ds. technicznych został inż. Ryszard Czaicki. Powstał gabinet Samorządu Uczniowskiego oraz miesięcznik "Kontakt" wydawany przez SU. ZSŁ otrzymał list gratulacyjny oraz nagrodę od Prezydenta Miasta Krakowa, Józefa Lasoty za aktywny udział w zbiórce makulatury. W Światowym Dniu Pokoju Sztandar Szkoły został udekorowany Srebrną Odznaką Opieki nad Miejscami Pamięci Narodowej przyznaną przez Towarzystwo Opieki nad Majdankiem. ZSŁ nawiązał współpracę z Akademią Górniczo—Hutniczą oraz z Politechniką Krakowską dotyczącą tzw. matury łączonej (uczniowie mają możliwość zdawania egzaminu dojrzałości połączonego z egzaminem wstępnym na niektóre kierunki tych uczelni).

1998/99

Z nowym rokiem szkolnym wicedyrektorem ds. pedagogicznych została mgr Barbara Górska. Ze stanowiska wicedyrektora ds. technicznych zrezygnował inż. Ryszard Czaicki.

1999/00

Na emeryturę odchodzi wicedyrektor ds. technicznych mgr Zygmunt Parzelka. Na jego miejsce zostaje powołany mgr Jacek Chwała.