Kierunki kształcenia

Technikum Łączności nr 14

Technik elektronik

Kod: 311408

Podstawa programowa:  2019 - ELM.02, ELM.05

Uczeń kierunku technik elektronik podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • montażu i instalacji układów i urządzeń elektronicznych,
 • projektowania i wykonania instalacji sieci TVSat, TV naziemnej i kablowej,
 • projektowania i wykonania instalacji lokalnych sieci komputerowych oraz podstaw konfiguracji urządzeń sieci komputerowych,
 • projektowania i wykonania instalacji systemów automatyki przemysłowej, urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń,
 • projektowania i wykonania systemów monitoringu TV i IPTV,
 • programowania, użytkowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych, instalowania oprogramowania specjalistycznego,
 • serwisu urządzeń elektronicznych.

Szkolny plan nauczania - technikum 5-letnie:

Technik elektronik kl.1

Technik elektronik kl.2

Technik elektronik kl.3

Technik elektronik kl. 4-5

Technik informatyk

Kod: 351203

Podstawa programowa:    2019 - INF.02, INF.03

Uczeń kierunku technik informatyk podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych
 • naprawy i diagnostyki usterek sprzętu komputerowego
 • projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej
 • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi
 • konfigurowania urządzeń sieciowych, serwerów, routerów
 • projektowania baz danych i administrowania bazami
 • tworzenia i administrowania stronami WWW we wszystkich współczesnych technologiach
 • tworzenia aplikacji internetowych,
 • administrowania stronami i aplikacjami internetowymi
 • projektowania grafiki komputerowej

Szkolny plan nauczania - technikum 5-letnie:

Technik informatyk kl.1

Technik informatyk kl.2

Technik informatyk kl.3

Technik informatyk kl.4-5

Technik programista

Kod: 351406

Podstawa programowa:  2019 - INF.03, INF.04

Uczeń kierunku technik programista podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • podstaw informatyki
 • projektowania oprogramowania
 • nowoczesnych języków i technik programowania
 • programowania obiektowego
 • projektowania stron internetowych
 • projektowania i administrowania bazami danych
 • tworzenia i administrowania stronami WWW we współczesnych technologiach
 • programowania aplikacji desktopowych
 • programowania aplikacji mobilnych
 • programowania zaawansowanych aplikacji webowych
 • testowania i dokumentowania aplikacji
 • organizacja pracy małych zespołów
 • kompetencji personalnych i społecznych

Szkolny plan nauczania - technikum 5-letnie:

Technik programista kl.1

Technik programista kl.2

Technik programista kl.3

Technik programista kl. 4-5

Technik teleinformatyk

Kod: 351103

Podstawa programowa:     2019 - INF.07, INF.08

Uczeń kierunku technik teleinformatyk podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • budowy lokalnych i rozległych sieci teleinformatycznych,
 • konfigurowania podłączenia do Internetu,
 • wykorzystania w pełni możliwości sprzętu sieciowego przewodowego i bezprzewodowego,
 • zabezpieczenia transmisji i zbiorów danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych i serwerowych (Windows, Linux/Unix),
 • konfigurowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych.

Szkolny plan nauczania - technikum 5-letnie:

Technik teleinformatyk kl.1

Technik teleinformatyk kl.2

Technik teleinformatyk kl.3

Technik teleinformatyk kl.4-5

Technik telekomunikacji

Kod: 352203

UWAGA w roku szkolnym 2024/2025 nie będzie naboru na ten kierunek.

Podstawa programowa:    2019 - INF.01, INF.09

Uczeń kierunku technik telekomunikacji podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania i budowania sieci telefonicznej, komputerowej, telewizyjnej, monitoringu CCTV w oparciu o kable śœwiatłowodowe, miedzianie i łącza radiowe,
 • podłączania i konfigurowania: serwerów telekomunikacyjnych, telefonów VoIP, central, routerów, access pointów.
 • podłączania i uruchamiania systemów alarmowych SSNiW.
 • zdalnego i lokalnego konfigurowania, monitorowania i zarządzania sieciami teleinformatycznymi, komputerowymi oraz transmisyjnymi.
 • dokonywania diagnozy i rozbudowy w/w sieci oraz dobierania oprogramowania diagnostycznego.
 • działania systemów telefonii mobilnej GSM i LTE, systemów nawigacji GPS, telewizji cyfrowej DVBT i satelitarnej.

Branżowa Szkoła I stopnia

UWAGA w roku szkolnym 2024/2025 nie będzie naboru na ten kierunek.

Elektronik

Kod: 742117

Podstawa programowa:  2019 - ELM.02

W trakcie trzyletniej nauki uczeń zdobędzie umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się wysokiej jakości sprzętem pomiarowym i montażowym,
 • montażu przewlekanego oraz powierzchniowego,
 • techniki światłowodowej (łączenia światłowodów oraz pomiaru parametrów złącza),
 • obsługi maszyn sterowanych numerycznie i urządzeń do obrabiania materiałów.

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Kod: 742202

Podstawa programowa:  2017 - EE.01,  2019 - INF.01

W trakcie trzyletniej nauki uczeń zdobędzie umiejętności w zakresie:

 • montowania i utrzymania linii telekomunikacyjnych;
 • montowania i uruchamiania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 • konfigurowania i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 • testowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych.

Załączniki