2020-2021

2020/2021


Szkoła obchodziła jubileusz 75 - lecia istnienia, lecz ze względu na panujące warunki pandemiczne uroczystość nie odbyła się. Z tej okazji wydano kolejny, ósmy numer zeszytów historycznych ZSŁ. Przyznano trzy złote medale „Zasłużony dla Zespołu Szkół Łączności”: pani Henryce Hefko, panu Zygmuntowi Parzelce i panu Tadeuszowi Pokrywie.
Miesięcznik Perspektywy ogłosił wyniki Rankingu Techników 2021, w którym ZSŁ zajęło szóste miejsce w Polsce w klasyfikacji ogólnej, a trzecie w maturalnej.
Technikum Łączności uzyskało tytuł „Szkoła w Chmurze Microsoft”.
Wykonano termoizolację oraz hydroizolację fundamentów ściany frontowej.