Bufet

Od 01.10.2018 w bufecie szkolnym będzie można zakupić świeże obiady. Obiady będą dowożone z pobliskiej kuchni, zapakowane hermetycznie w pojedyncze pojemniki. Posiłki będą dostępne zarówno w formie abonamentu, jak również w formie pojedynczych obiadów zamawianych na początku dnia.
Aby móc korzystać z obiadów abonamentowych należy wypełnić kartę zgłoszenia i odesłać mailem lub dostarczyć osobiście do bufetu. Na podstawie karty zgłoszenia zostanie wyrobiona imienna karta, niezbędna do wydawania obiadów abonamentowych. Kaucja za kartę wynosi 10 PLN. Obiady będą wydawane na zdeklarowanych w karcie przerwach. Płatność za posiłki uiszcza się z góry tak, aby została zaksięgowana do końca miesiąca poprzedzającego wydawanie posiłków. Zwroty za obiady abonamentowe przyjmowane są do godz. 8:00 bieżącego dnia, a w przypadku planowanej nieobecności jak np. wycieczka dzień wcześniej do godziny 14:30.
Pojedyncze obiady można zamawiać w danym dniu do godziny 8:00 Będą one wydawane na podstawie pojedynczych bloczków.
Pozostałe informacje znajdują się w regulaminie. Zgłoszenie na obiady jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.


Aktualne informacje na temat obiadów

Kontakt:

telefon: 730-379-195
email: bufet@gustocatering.com.pl
Konto do płatności: mBank 79 1140 2004 0000 3902 7435 5046

Załączniki