Oferty pracy

Poniżej zamieszczamy oferty pracy dla naszych absolwentów oraz uczniów kończących naukę w Zespole Szkół Łączności.
Wszystkich starających się o pracę prosimy o powoływanie się na ogłoszenie zamieszczone na stronie oraz przedstawienie podczas rozmowy kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego związek z naszą szkołą (legitymacja szkolna, świadectwo ukończenia).
Firmy zainteresowane zamieszczeniem, aktualizacją i usunięciem ogłoszeń prosimy o kontakt praca@tl.krakow.pl
Jeśli firma nie podejmie decyzji o aktualizacji lub usunieciu odłoszenia, maksymalny czas publikacji wynosi 6 miesięcy.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych ogłoszeń oraz usunięcia ogłoszeń zamieszczonych bez podania przyczyny.

Załączniki