Zajęcia dodatkowe

W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych przed wami szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych.

Ośrodek Szkolenia Kierowców "Łączność". Dla uczniów ZSŁ: specjalna, promocyjna cena i możliwość płatności w ratach. tel. 784 258 978 e-mail: osk@tl.krakow.pl

Szkoła oferuje również zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań:

telewizyjnego, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyczne, matematyczne, koło medialne, koło promocji szkoły, koło historyczne, biologiczne, geograficzne, koło szachowe i inne,

a także zdobyć inne umiejętności i uprawnienia dodatkowe przydatne na rynku pracy.