Gala olimpiad.

30 maja 2023 na Politechnice Bydgoskiej odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Laureatom i Finalistom Ogólnopolskich Olimpiad: Euroelektra, Elektromechatron oraz Polteleinfo. 
W uroczystości wzięli udział:
Mateusz Kotarba - laureat Euroelektry i Elektromechatrona
Rafał Kmiotek - laureat oraz Sebastian Zoń i Idzi Lagendijk - finaliści Elektromechatrona.
Uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz zaświadczenia uprawniające do zwolnienia z egzaminu zawodowego i przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.