Stypendia MEN i Prezesa Rady Ministrów

7 grudnia 2023 na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

Najlepszy uczeń naszej szkoły, który za ubiegły rok szkolny otrzymał to wyróżnienie to Michał Dubrowski z klasy 5P.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki jest przyznawane uczniowi, który uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Wśród nagrodzonych było dwóch reprezentantów Zespołu Szkół Łączności:

Mateusz Kotarba, absolwent z klasy 4E3, który w ubiegłym roku szkolnym zdobył 3 tytuły laureata i jeden finalisty;
Rafał Kmiotek, uczeń klasy 5Ec, laureat dwóch olimpiad zawodowych.


Serdecznie gratulujemy!