Konfiguracja poczty

Parametry:
Nazwa użytkownika: twój_adres_email
Serwer  IMAP / POP3 : outlook.office365.com
Numer portu (SSL)

IMAP - 993
POP3 - 995

Serwer  SMTP : smtp.office365.com
Numer portu (TLS)

SMTP - 587

 

Kilka poradników związanych z konfiguracją poczty:

UWAGA! Użyte w poniższych poradnikach nazwy użytkownika (adres e-mail) są fikcyjne. Użyj danych dostępowych przekazanych przez administratora.

  1. Pierwsze połączenie z usługą Office365.
  2. Konfiguracja programu Outlook z pakietu Office dla komputerów PC.
  3. Konfiguracja mobilnej wersji programu Outlook (Android, iOS).
  4. Konfiguracja programu Thunderbird (protokół IMAP).
  5. Pomoc dla programu Outlook Web.

Inne poradniki:

  1. Kanał na Youtube dotyczący Edukacji Zdalnej z wykorzystaniem Microsoft Teams i powiązana z nim strona WWW
  2. Strona Office 365 dla Edukacji