Koła zainteresowań

KOŁO INFORMATYCZNE z algorytmiki, programowania (C++) i robotyki. W ramach projektu CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO organizowanego przez Politechnikę Łódzką w partnerstwie z: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską i Politechniką Gdańską, pod patronatem: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz NASK zapraszamy na: Koło informatyczne z algorytmiki, programowania (C++) i robotyki.

prac. 511i Prowadzący: Paweł Koszałka

KOŁO NAUKOWE ABB skupia się na identyfikacji ciekawych obszarów naukowych oraz realizacji projektów badawczych we współpracy ze studentami oraz uczniami szkół technicznych.

Koło Naukowe ABB udostępnia optymalne warunki do technicznego rozwoju i spełniania się w pasji poprzez możliwość prowadzenia badań naukowych pod okiem pracowników naukowych Korporacyjnego Centrum Badawczego. Najważniejszą częścią Koła Naukowego są  kilkuosobowe  Zespoły  Projektowe,  które  składają  propozycje  innowacyjnych, awangardowych projektów w jednym z poniższych tematów:

mechatroniki,
elektroniki,
energetyki,
inżynierii
materiałowej,
informatyki,
oraz innych pokrewnych.

Szczegółowe informacje, niezbędne formularze oraz projekty realizowane w poprzednich edycjach znajdują się na stronie Koła Naukowego ABB www.abb.pl/kolonaukowe

Zespoły projektowe Technikum Łączności realizowały, między innymi, następujące projekty Koła Naukowego ABB:

 • Ramię dla egzoszkieletu roboczo-konstrukcyjnego – Sylwester Łach, Sebastian Gumula, Bartosz Śmietana
 • Dalmierz radiowy i systemu nawigacji krótkiego zasięgu – Mikołaj Wielgus

Na każdym etapie działalności Koła Naukowego Zespoły Projektowe mogą liczyć na pomoc swoich Opiekunów – pracowników naukowych Korporacyjnego Centrum Badawczego, którzy zapewnią profesjonalna pomoc w realizacji projektów, w tym dostęp do niezbędnych narzędzi i materiałów.

OLIMPIJSKIE KÓŁKO INFORMATYCZNE (algorytmy, zadania i programowanie w C++ dla zaawansowanych) - prac. 511i, mgr Paweł Koszałka

KOŁO ZAINTERESOWAŃ -  TELEKOMUNIKACJA
Chcesz poznać zasady transmisji informacji telekomunikacyjnej analogowej oraz dyskretnej, teletechniczne technologie już istniejące oraz wdrażane do powszechnego zastosowania? A może wprowadzisz swój pomysł lub  innowację techniczną? 
SERDECZNIE ZAPRASZAM.  Zajęcia prowadzi: inż. Jacek Kuc

KOŁO ELEKTRONIKA I PROGRAMOWANIE
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne osoby zainteresowane elektroniką i programowaniem. W programie kółka podstawy elektroniki analogowej i cyfrowej, podstawy programowania (programowanie strukturalne, obiektowe, zastosowanie bibliotek tkInter, Flask) oraz wykorzystanie modułu Raspberry Pi (obsługa urządzeń zewnętrznych, czujniki, itp.).mgr Michał Radczuk i mgr inż. Łukasz Blitek

KOŁO PODSTAW PROGRAMOWANIA – Python
Zajęcia przeznaczone dla osób, które nie mają na co dzień styczności z programowaniem. W programie zajęć - programowanie w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się języków. Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia z zakresu programowania strukturalnego oraz obiektowego, zastosowanie bibliotek tkInter, Flask.  mgr inż. Łukasz Blitek

KOŁO Z PODSTAW TWORZENIA STRON WWW
Zajęcia skierowane głównie do osób z klas o profilu innym niż informatyczny, które chcą rozpocząć przygodę z tworzeniem stron www. W programie zajęć zagadnienia z języka HTML5, CSS3, zastosowanie framework Bootstrap - mgr inż. Łukasz Blitek

KOŁO -TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, MONITORING WIZYJNY.
Prowadzący zajęcia: mgr Michał Radczuk
Wymiar czasowy: 2 godziny lekcyjne
Zajęcia podzielone są na część teoretyczną i praktyczną.
Na teorii uczniowie poznają podstawowe parametry urządzeń wykorzystywanych w telewizji przemysłowej, rodzaje okablowanie, złącza oraz jak poprawnie połączyć wszystkie poszczególne  elementy. Sami wykonują przewody sygnałowe oraz zasilania, które zostaną wykorzystane do dalszej części zajęć. Uczą się również jak poprawnie skonfigurować rejestrator oraz kamery video. W drugim semestrze poruszana jest tematyka sieci Internet, oraz bezpieczeństwa. Do zajęć wykorzystywane są kamery oraz rejestratory IP, uczniowie zdobywają wiedzę na temat udostępniania obrazu w sieci i podgląd z całego świata.
W części praktycznej zajęć uczniowie pracują na sprzęcie dostępnym w szkole, pomagają przy jego konserwacji, serwisie oraz rozbudowie. Pracujemy na urządzeniach firm: BCS, HIKVISION, EVE-TECH oraz SIGNAL.

CHÓR SZKOLNY ZSŁ - opiekun: mgr Jadwiga Wrońska-Madej. Jeśli lubisz śpiewać nie zastanawiaj się długo! Nie musisz mieć umiejętności solisty ani wyjątkowego doświadczenia. Ciekawy repertuar, cotygodniowe krótkie próby, poznawanie różnych gatunków muzycznych i wpisanie się w życie szkoły! Koniecznie zgłoś się już dziś! Nie będziesz żałować! Próby chóru „Łącznik”. Zapisy w Internacie lub u wychowawców klas.

KOŁO OLIMPIJSKIE  Zajęcia przygotowują uczniów do startu w olimpiadach: Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra", Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej oraz Olimpiady Wiedzy Technicznej. Tradycją Zespołu Szkół Łączości stało się zajmowanie czołowych miejsc w tych olimpiadach przez naszych uczniów.

KOŁO ELEKTRONICZNE - opiekun: mgr inż. Michał Okrajni „Projektowanie i programowanie systemów mikroprocesorowych" - to główny temat zajęć podczas których zajmować się będziecie takimi zagadnieniami jak:

 • Programowanie mikrokontrolerów AVR, PIC, 8051
 • Projektowanie prostych układów z mikrokontrolerami tj.:  zegar, termometr, sterowanie silnikiem DC, sterowanie silnikiem krokowym, sterowanie przekaźnikami, układy czasowego załączania- wyłączania urządzeń, termostaty programowalne, układy do wyświetlania LED itp.

KOŁO LEGO MINDSTORMS - opiekun: mgr inż. Andrzej Płachta. Członkowie koła zajmują się konstrukcją i programowaniem robotów. Aktualnie mają do dyspozycji 5 zestawów 8547 LEGO® MINDSTORMS® NXT 2.0

W skład każdego zestawu wchodzi:

 • kostka NXT z 32-bitowym procesorem
 • 3 serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu
 • czujnik koloru
 • dalmierz ultradźwiękowy
 • 2 czujniki dotyku
 • 612 klocków serii LEGO TECHNICS

Zestawów LEGO Mindstorms nie trzeba specjalnie reklamować żadnemu miłośnikowi robotyki. Jeszcze nigdy projektowanie, konstruowanie i programowanie robotów nie było tak proste i nie dawało tyle radości. Wszystko to dzięki połączeniu klocków LEGO z najnowocześniejszą technologią cyfrową.

KOŁO GEOGRAFICZNE -  opiekun: mgr Małgorzata Dziura. Zajęcia związane są z poszerzaniem wiedzy z zakresu geografii, wyjaśnianiem nurtujacyh zagadnień geograficznych oraz przygotowaniem uczniów do matury.
Organizowane są też wyjścia na wykłady dla maturzystów na Uniwersytet Pedagogiczny. Zaplanowane są wyjścia do Muzeum Geologicznego oraz Muzeum Etnograficznego.

KOŁO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - opiekun: mgr Barbara Wakszyńska. Oferuje młodzieży:

 • przygotowanie  do Olimpiady Przedsiębiorczości
 • konsultacje dla zespołów uczestniczących w Szkolnej   Internetowej Grze giełdowej
 • warsztaty, szkolenia organizowane przez organizacje pozaszkolne
 • spotkania z przedsiębiorcami
 • wycieczki do wybranych firm współpracujących z ZSŁ
 • pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych

KOŁO CHEMICZNE opiekun: dr Ewa Kowal

Zajęcia przeznaczone dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu chemii, zainteresowanych udziałem w konkursach i olimpiadach chemicznych.
W ramach zajęć organizowane będą wyjścia na wykłady i pokazy doświadczeń organizowane przez Wydział Chemii UJ.

KOŁO BIOLOGICZNE - opiekunowie: mgr Danuta Gajek i mgr Halina Flis-Paciorek. W zajęciach uczestniczą uczniowie z klas maturalnych, którzy pogłębiają swoją wiedzę biologiczną, a także rozwiązują testy i arkusze maturalne.

KOŁO HISTORYCZNE - opiekunowie: mgr Tomasz Popiołek i mgr Tadeusz Januszek. Zajęcia przygotowują zainteresowanych do udziału w konkursach historycznych, umożliwiają poszerzenie wiedzy z wybranego przez uczniów zakresu, jak również powtórzenie materiału do matury. Uczestnicy zapoznawani są z materiałami źródłowymi, audio, filmami, stronami WWW, programami multimedialnymi, materiałami CKE. Fakultet z historii dla maturzystów.

KOŁO REDAKTORÓW GAZETKI SZKOLNEJ - opiekun: mgr Bogusław Bogusz. „Margines” jest gazetką szkolną redagowaną przez uczniów ZS . Na jego łamach publikowane są artykuły o różnorodnej tematyce związanej z zainteresowaniami autorów. Można tu znaleźć np.: recenzje płyt, książek, filmów, relacje z ważnych wydarzeń kulturalnych, zapis obserwacji dotyczących życia szkoły, a także teksty literackie – wiersze, nowele, opowiadania. Spotkania zespołu redakcyjnego poświęcone są dyskusji nad tekstami przeznaczonymi do druku oraz korekcie przygotowywanych materia ów. Mają także na celu doskonalenie warsztatu dziennikarskiego.

KOŁO SZACHOWE – opiekun: mgr Paweł Najman. Od kilku lat w szkole organizowane są kilkunastoetapowe turnieje szachowe w których biorą udział nie tylko uczniowie, lecz również nauczyciele i Pan Dyrektor T. Piszkowski. Gorąco zapraszam wszystkich miłośników królewskiej gry. Harmonogram rozgrywek oraz wszystkie szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco.

KOŁO PROMOCJI SZKOŁY - opiekun mgr Marta Stefańczyk. Propozycja dla ambitnych i wytrwałych! Promowanie ZSŁ jest nie tylko przyjemnością i zaszczytem, ale wymaga również dużego zaangażowania i nieco poświęcenia. Jednak ci, którzy się zdecydowali reprezentować naszą szkołę na targach edukacyjnych, wyjazdach do gimnazjów czy podczas Dni Otwartych, na pewno tego nie żałują. Oprócz poznawania szkoły „od podszewki" uczymy się zasad komunikacji międzyludzkiej i trenujemy siłę perswazji. Ćwiczymy dykcję i autoprezentację. Umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas tych zajęć, a potem wyjazdów, owocują niezachwianą pewnością siebie, poczuciem własnej wartości i świadomością, że w ten sposób wpływamy na decyzję wielu gimnazjalistów.

KOŁO MEDIALNE – opiekun mgr Marta Stefańczyk. Zajęcia mają na celu dokumentowanie życia naszej szkoły i miasta. Próbujemy różnych form aktywności dziennikarskiej (recenzje, relacje, sprawozdania, wywiady, reportaże, audycje, reklamy). Łapiemy na gorąco wydarzenia w obiektywie aparatu i publikujemy najwięcej zdjęć z wydarzeń związanych z ZSŁ. Projekty logo, stron internetowych, banerów, butonów, identyfikatorów - oto niektóre z naszych specjalności.

KOŁO TURYSTYCZE - Kadrę Koła Turystycznego stanowią Przewodnicy Beskidzcy: mgr Maciej Aleksandrowicz oraz Przewodnik po Krakowie i Okolicach mgr Ewa Artymiuk-Kocoł. Koło Turystyczne kontynuuje działania Samodzielnego Szkolnego Oddziału PTTK, który powstał przy Zespole Szkół Łączności z inicjatywy p. Janusza Korosadowicza. W ramach zajęć organizowane są rajdy szkolne, spotkania z przewodnikami, taternikami, alpinistami oraz osobami uprawiającymi inne rodzaje turystyki (kajakarstwo, turystyka rowerowa itp.) Młodzież uczestniczy też w spotkaniach organizowanych przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej. Organizowane są wycieczki po Krakowie i okolicach, a także dalsze - po województwie małopolskim. W okresie zimowym Koło organizuje wyjazdy na narty (zjazdowe i biegowe).

KONSULTACJE Z FIZYKI  zajęcia z fizyki dla uczniów przygotowujących się  do matury z fizyki ( zakres rozszerzony ) oraz dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę fizyczną. Zajęcia prowadzi mgr Anna Kowalska.

Zapraszam uczniów Technikum Łączności nr 14 na kółka programistyczne i algorytmiczne 
prowadzone na terenie ZSŁ oraz w V LO im. Witkowskiego w Krakowie (ul. Studencka 12). 
Zajęcia będą prowadzone na różnych stopniach trudności, dla początkujących i zaawansowanych 
programistów. Głównym zadaniem kółek jest nauka programowania w języku C++ oraz podstaw 
algorytmiki i przygotowanie uczniów do startu w rozmaitych konkursach informatycznych, w tym w 
Olimpiadzie Informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie zainteresowani udziałem w zajęciach proszeni są o zapisanie się na odpowiednich 
listach w sekretariacie w młodzieżowym na pierwszym piętrze budynku głównego ZSŁ w terminie do 
poniedziałku 06.10.2014r.
Lista kółek:
KÓŁKO PROGRAMISTYCZNE W C++ DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Kółko przeznaczone jest dla uczniów, którzy nie mają doświadczenia w programowaniu w C++ lub ich 
doświadczenie jest w ich mniemaniu niewielkie. Będziemy uczyć się podstaw języka i rozwiązywać 
proste problemy programistyczne. Zajęcia będą odbywać się w soboty o godz. 9:00 w sali 15i. 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 października.
KÓŁKO ALGORYTMICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Kółko przeznaczone jest dla uczniów, którzy chcą nauczyć się podstaw algorytmiki. Będziemy uczyć 
się elementarnych algorytmów i rozwiązywać proste problemy algorytmiczne. Nie zakładamy u 
uczestników żadnego doświadczenia w tej dziedzinie.
Zajęcia będą odbywać się w piątki o godz. 7:30 w Sali INFI (internat ZSŁ, parter). Pierwsze spotkanie 
odbędzie się 10 października.
KÓŁKO ALGORYTMICZNE DLA ZAAWANSOWANYCH
Na to kółko zapraszamy uczniów posiadających już pewną wiedzę w dziedzinie algorytmiki i 
programowania. Będziemy przede wszystkim poznawać użyteczne algorytmy, rozwiązywać zadania i 
przygotowywać się do Olimpiady Informatycznej.
Zajęcia będę odbywać się w środy o godz. 14:00 w Sali 215. Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 
października.
KÓŁKO ALGORYTMICZNE W V LO
Będą to zajęcia dla zaawansowanych i średnio zaawansowanych prowadzone w pracowni 
komputerowej w V LO (ul. Studencka 12). Uczniowie ZSŁ mogą w nich uczestniczyć bez potrzeby 
zapisywania się na żadną listę. Zajęcia będą odbywać się w soboty o godz. 11:00. Pierwsze zajęcia 
odbędą się 4 października.
ZAPRASZAM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!
Podpisał Andrzej Dyrek – nauczyciel V LO w Krakowie

KONSULTACJE MATEMATYCZNE - p. mgr Elżbieta Ziaja prowadzi konsultacje dla maturzystów przygotowujące do egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym.

KONSULTACJE INFORMATYCZNE - p. mgr Grzegorz Stadnik będzie prowadzić dla maturzystów konsultacje przygotowujące do egzaminu maturalnego z informatyki.