Dyrekcja

Dyrektor ZSŁ

Kierownik ds. administracyjnych

Kierownik warsztatów

Kierownik internatu

Wicedyrektorzy


mgr inż. Renata Gołąb

mgr Tadeusz Piszkowski

mgr inż.  Artur Wardas