Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.


Aktualność

16-02-2021 Kronika 75-lecia Szkół Łączności

 

Kronika „75 lecia Szkół Łączności w Krakowie”

– Zeszyty historyczne nr 8.
Publikację można otrzymać jako potwierdzenie dokonania wpłaty na konto Rady Rodziców ZSŁ.
Wpłacona kwota umożliwi częściową refundację kosztów poniesionych w związku z wydrukiem wydawnictwa jubileuszowego.
Osoby i firmy, które wcześniej dokonały wpłat na konto Rady Rodziców z dopiskiem "Jubileusz", otrzymają pakiet jubileuszowy na podany w korespondencji adres.
Jak dokonać wpłaty i otrzymać Kronikę?

1.    Bezpośrednio w kasie szkoły lub w bibliotece szkolnej – gotówka - 20 zł.
2.    Wpłacając bezpośrednio na konto RR. W przypadku wysyłki – koszt „Kroniki” (20 zł) plus koszty przesyłki (bezpieczna koperta wraz opłatą za przesyłkę):
a.    Poczta Polska – przesyłka polecona ekonomiczna – całkowity koszt (Kronika + przesyłka) - 27,00 zł
b.    paczkomat InPost – całkowity koszt – 33,00 zł,
Przy wyborze wysyłki, proszę o dokonanie wpłaty na konto Rady Rodziców, nr:
02 1020 2892 0000 5202 0015 7461
koniecznie w tytule przelewu wpisać: „Darowizna Kronika”, a w opisie podać dokładny adres wysyłki lub oznaczenie paczkomatu InPost (np.: KRA41N). W przypadku wysyłki do paczkomatu koniecznie trzeba podać nr tel. komórkowego. W miarę możliwości – prosimy również o podanie adresu email.
Wysyłkę realizować będziemy na bieżąco. Gdyby po dokonaniu wpłaty, w ciągu 2 tygodni, przesyłka nie dotarła do adresata – prosimy o kontakt pod nr tel. 12 269-15-37 lub pod adresem e-mail: sekretariat@tl.krakow.pl