Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.


Aktualność

21-10-2020 Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej

Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu im. Zygmunta Kwiatkowskiego był organizatorem Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej "Polska - Szwecja, między rywalizacją i współpracą". Konkurs dedykowany był uczniom dwóch najstarszych klas szkoły średniej z Polski, Litwy i Szwecji. Współorganizatorami konkursu były: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pięciu uczniów z klasy 4ID przygotowało film dokumentalny pt.: Władysław IV Waza na tronie polskim

 Film ten zdobył I miejsce w rywalizacji międzynarodowej. Autorami filmu historycznego byli: Piotr Klęp, Seweryn Malczewski, Jakub Kędra, Tymoteusz Kałuzieński i Michał Skałka. Zgodnie z regulaminem konkursu uczniowie otrzymali zaświadczenia uprawniające do studiów na trzech uniwersytetach. Skany dyplomów na  FB ZSŁ

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Filozofii i Nauk Społecznych. Ponadto wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.
Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zgodnie z uchwałą Senatu zwycięzcy konkursu mogą być przyjęci na następujące kierunki: kulturoznawstwo, historia, wojskoznawstwo, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, turystyka i rekreacja.
Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie są przewidziane miejsca na następujących wydziałach: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (politologia - 1 miejsce, historia - 1 miejsce), Wydział Nauk Humanistycznych (filologia polska - 1 miejsce, muzeologia - 1 miejsce, kulturoznawstwo - 1 miejsce).
Uroczysta gala wręczenia indeksów i nagród rzeczowych odbyła się w dniu 06.03.2020r na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu.
Opiekunem merytorycznym pięciu uczniów z klasy 4ID był  .


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy!