Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Osiągnięcia

Kategorie:
Olimpiady
Konkursy
Zawody
Turnieje
Nagrody
Sport
Inne
Wszystkie

Osiągnięć w kategorii : 11

Nagrody i wyróżnienia – 03-03-2015

10 marca 2015r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa zostaną wręczone nagrody i dyplomy za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014. Miło nam poinformować, że w gronie wyróżnionych znalazł się p. prof. Andrzej Łanuszka oraz uczniowie:
Dominik Górni, Patryk Jarosz, Robert Łabuz, Filip Oleszek, Marcin Śladowski, Grzegorz Węgrzyn.

Gratulujemy!

Stypendia Dyrektora ZSŁ – 31-01-2014

Z przyjemnością informuję całą społeczność szkolną, że niżej wymienionym osobom przyznałem Stypendium Dyrektora
Zespołu Szkół Łączności w Krakowie za wyróżniające wyniki w nauce osiągnięte w pierwszym półroczu

Stypendia wypłacane będą w okresie od lutego do czerwca 2014 niżej wymienionym uczniom Technikum Łączności nr 14 (/*/ maturzyście do kwietnia 2014r.)

Dominik Górni z klasy 3Ea Tomasz Markowski z klasy 1Ic otrzymują świadczenie w kwocie 150zł miesięcznie

natomiast Michałowi Kosowskiemu z klasy 4Ib (*) oraz Tomaszowi Smoleniowi z klasy 1Ic wypłacane będzie świadczenie w kwocie 100zł miesięcznie.

RANKING Rzeczpospolitej i Perspektyw – 15-01-2014

W tym roku Technikum Łączności zajęło pierwszą pozycję w RANKINGU MATURALNYM TECHNIKÓW, II miejsce w RANKINGU TECHNIKÓW w Polsce i II miejsce w Małopolsce.

LISTA NAJLEPSZYCH LICEÓW I TECHNIKÓW W POLSCE

ROZMOWA Z DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZOŚCI - P. ANTONIM BORGOSZEM

WYWIAD Z  UCZNIAMI Technikum Łączności

Stypendia MEN – 18-11-2013

Miło nam poinformawać, że uczniowie: Dominik Górni z klasy 3 EA, Marcin Śladowski z klasy 4 EA oraz absolwent ZSŁ - Marcin Sobas, otrzymali Stypendia Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013.

Stypendium – 28-06-2012

Z przyjemnością informujemy, że uczeń Technikum Łączności nr 14 - Marcin Śladowski został stypendystą "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych", realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiebiorczości w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego. 28 czerwca wyróżnieni uczniowie odbiorą z rąk Marszałka Województwa certyfikat za swoje szczególne osiągnięcia edukacyjne. Gratulujemy!

WYNIKI FESTIWALU FANTASTYKI – 30-03-2011

PREZENTACJE TEATRALNE:

* I nagroda- Drużyna Pierścionka- kl. 1Ec
   II nagroda- The Wieśmin - kl. 2Ib
   III nagroda - Łączmix - kl. 1Ea

* Nagrody za rolę:
Karol Biernat z kl. Ib
Michał Szewczyk z kl. 1Ic

* Wyróżnienia:
Hubert Pięta z kl. 2Ib- za scenariusz i grę aktorską
Paweł Kastelik z kl. 2Ib- za osobowość sceniczną
Hubert Pięta i Rafał Płonka z kl. 2Ib- za pojedynek muzyczny
Łukasz Biel z kl. 1Ia- za wierność w odtwarzaniu roli Szkołodzierżcy


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W POZOSTAŁYCH KATEGORIACH:

Marcin Kapusta z kl.4Ed - za opowiadanie Owca, dłoń i stary regiment robotów
Tomasz Stępień z kl. 2Ic - za prezentację multimedialną
Filip Skałka z kl. 3Ea - za makietę rakiety
Wiktor Gąska z kl. 1Ec - za plakat


Prezentacje oceniało jury w składzie: P. Dyr. Barbara Ciborowska, P. Dorota Madej, P. Agnieszka Kozłowska oraz Marcin Rys z kl. 2Ed.

WSZYSTKIM NAGRODZONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!!!!!

Finał sesji popularno- naukowej – 19-12-2010

W dniu 15.12.2010r. odbył się finał Sesji popularno- naukowej dla Szkół Ponadpodstawowych Województwa Małopolskiego. Michał Kolarz z klasy 4Jb zdobył I miejsce za pracę „Młode pokolenie Polaków po wejściu Polski do Unii Europejskiej”.
Mariusz Waksmundzki z klasy 3La zdobył I miejsce za pracę „Ignacy Jan Paderewski- premier II Rzeczpospolitej”.

p. Piotr Skałuba

Inne – 11-2003

Uroczyście informujemy, że dwaj nasi uczniowie - Michał Gogól z klasy 5EA oraz Paweł Michno z klasy 2LZB, otrzymali stypendium Rady Ministrów na rok szkolny 2003/2004, za szczególne osiągnięcia w nauce i wysoką średnią ocen. Uroszyste wręczenie stupendiów odbyło sie 25 września 2003 r.
Obu kolegom serdecznie gratulujemy.

Inne – 31-10-2002

Z radościa zawiadamiamy, że nasz uczeń Andrzej Wolak z klasy 3ED otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
W środę, 23 października 2002 r., o godz. 10.30, w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia aktów przyznania Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uzdolnionym uczniom szkół średnich. W spotkaniu wzięli udział Prezes Rady Ministrów Leszek Miller, Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka oraz 166 uczniów reprezentujących wszystkie wojewódzwa wraz z opiekunami a także zaproszeni goście i przedstawiciele mediów.
Gratulujemy !!!

Inne – 25-05-2002

"Inna lekcja". Pod takim tytułem pani mgr Teresa Smurzyńska przeprowadziła lekcję wykorzystując tzw. metodę projektów. Zagadnienia do lekcji zostały opracowane przez uczniów kalasy 5K Macieja Mynarta, Krystiana Stusa, Pawła Wójcika i Michała Sośnieckiego.
Strony: 2
[1]
[2]