Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

Łączność to przyszłość

Znak Jakości Fundacji Edykacyjnej „Perspektywy”

Witamy!

AQI

23-06-2017 Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Technikum Łączności nr 14 nastąpi w piątek 23 czerwca 2017r. i przebiegać będzie według następujących ustaleń:
a) o godzinie 7.45 odbędzie się rozdanie świadectw w następujących klasach: 1Ia – sala 104, 1Ic – sala 105, 1Ed – sala 206, 1K – sala 110, kl. 1Ta – sala 211, kl. 1Tb – sala 214, 2Ia – sala 215, 2Ec – sala 106, 3Id – sala 109, 3Ec – sala 22.
O godzinie 8.50 (nie wcześniej !!!) uczniowie wyżej wymienionych oddziałów pod opieką Wychowawców zajmą miejsca na placu parkingowym obok internatu, gdzie uczestniczyć będą w uroczystości głównej z udziałem całej społeczności szkolnej. Po jej zakończeniu młodzież w/w klas opuści teren szkolny.
b) O godzinie 8.45 młodzież z klas: 1Ib, 1Id, 1Ea, 1Eb, 1Ec, 2Ib, 2Ic, 2Id, 2Ea, 2Eb, 2Ed, 2K, 2Ti, 3Ia, 3Ib, 3Ic, 3Ea, 3Eb, 3Ed, 3K, 3Ti zgromadzi się na placu parkingowym na tyłach internatu i pod opieką Wychowawców, nauczycieli W–F, zajęć praktycznych zajmie wyznaczone miejsca – za techniczne przygotowanie uroczystości od-powiadają klasy 2Id, 3Eb, 3Ti wspólnie z Państwem: Agnieszką Osuch, Przymysławem Cienkoszem, Justyną Batko oraz Jackiem Orczykiem, Grzegorzem Turdzą, Jackiem Bernasikiem. Pracę zaplanują Państwo Agniesz-ka Osuch i Jacek Orczyk. O przygotowanie nagłośnienia proszę Pana Michała Okrajniego i wyznaczonych przez opiekuna radiowęzła uczniów.
Około godziny 9.45 po zakończeniu części oficjalnej, podczas trwania której wręczone zostaną nagrody, wyróżnienia i świadectwa opatrzone biało – czerwonym paskiem, odbędzie się druga tura spotkań z Wychowawcami klas. Będą one przebiegać w oparciu o następujący przydział sal: 1Ib – 222, 1Id – 219, 1Ea – 209, 1Eb – 212; 1Ec – 213, 2Ib – 107, 2Ic – 205, 2Id – 109, 2Ea – 121, 2Eb – 206, 2Ed – 110, 2K – 104, 2Ti – 211, 3Ia – 111, 3Ib – 106, 3Ic – 214, 3Ea – 119, 3Eb – 204, 3Ed – 112, 3K – 105, 3Ti – 215.
W przypadku niesprzyjającej aury, uroczystość oficjalna odbędzie się w sali gimnastycznej z udziałem czterech wcześniej wytypowanych oddziałów oraz dwuosobowych reprezentacji pozostałych zespołów klasowych, a także uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem.

22-06-2017 Konkurs gazetek szkolnych p. Bogusław Bogusz

 

19.06.2017 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się gala wręczenia nagród, m.in. w konkursie gazetek szkolnych organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa.
Nasi Redaktorzy otrzymali dwie nagrody indywidualne w kategorii recenzja: Michał Ciborowski z kl. 4 Ic oraz Paweł Hadrian z kl. 2 Ea.
Ponadto cała Redakcja zdobyła II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Opiekunem gazetki ZSŁ MARGINES - jest p. Bogusław Bogusz

 

 

Gratulujemy tak wysokich wyników!

21-06-2017 BUDŻET OBYWATELSKI

 Zachęcamy uczniów, którzy ukończyli 16. rok życia do wzięcia udziału w głosowaniu w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego.
Na stronie www.budzet.krakow.pl. znajduje się lista projektów poddanych pod głosowanie oraz instrukcja rejestracji i głosowania w platformie internetowej budżetu obywatelskiego.

21-06-2017 Święto Sportu Szkolnego 2017 - wyniki p. Jacek Orczyk

W czasie święta przeprowadzono następujące konkurencje i pokazy.
Mecz piłki nożnej Nauczyciele : Uczniowie, wynik: 1 : 8 (1 : 3)
Turniej piłki nożnej na „ orliku” z  udziałem 19 klas.Turniej tenisa stołowego. Zawody „Siłaczy”.Turniej piłki koszykowej na asfalcie. Mecz pokazowy w siatkówkę Nauczyciele : Uczniowie, wynik: 0 : 3
Finałowy mecz „crossmintona”. Lekkoatletyka: bieg na 60m. Konkurs sprawnościowy.
WYNIKI:

 TP TELTECH Sp. z o.o. ul. Bartłomieja 202-683 Warszawa. Firma jest częścią Grupy Kapitałowej Orange Polska S.A. i działa na obszarze całego kraju. Głównym obszarem  działalności TP Teltech jest dostarczanie Klientom z sektora B2B najnowocześniejszych rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. W oparciu o kluczowe umiejętności specjalistów i zasoby własne, oferuje kompleksowe usługi obejmujące doradztwo, opracowanie koncepcji, projektowanie, budowę utrzymanie i serwisowanie szerokiego zakresu infrastruktury teletechnicznej, systemów zabezpieczeń elektronicznych i monitoringu. Posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia oraz koncesję MSWiA nr L-0127/02 na usługi ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego. Firma oferuje uczniom Zespołu Szkół Łączności letnie, płatne staże zawodowe, przyjmuje na praktyki zawodowe dowolną liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach w Małopolsce, prowadzi szkolenia z zakresu spawania światłowodów. Wspiera ZSŁ podczas Festiwalu Zawodów – corocznych targów edukacyjnych.

Turniej tenisa stołowego:
 I   miejsce    Grzegorz Moskała    klasa 1 IB
 II  miejsce    Konrad Mastalerz     klasa 3 K  
 III miejsce    Karol Król               klasa 1 IB
 IV  miejsce    Karol Kozieł            klasa 1 TB
Startowało ośmiu zawodników.

W zawodach „Crossmintona” wyłoniono najlepszych w dniu Święta Sportu Szkolnego;

I miejsce      Wojciech Wilkoński    klasa 1 K
II miejsce     Daniel Zięba             klasa 2 K 
III miejsce    Mateusz Staroń         klasa 1 EA
III miejsce    Daniel Borowy           klasa 1 EA

Mistrzostwa Świata w Crossmintonie – Warszawa 2017. Planowany udział.

W biegu na 60 m. wystartowało 15 zawodników.
Chłopcy:    I miejsce    Arkadiusz Tyrański       klasa  1 IC czas: 7,70 s      
II miejsce    Jakub Klęsk        klasa  1 EC czas: 7,71 s   
III miejsce    Damian Durałek    klasa  2 IC czas: 7,73 s
III miejsce    Wojciech Kolbusz    klasa  2 EC czas: 7,73 s
Dziewczynki;
I miejsce    Katarzyna Ziembla    klasa 1 IA czas: 9,18 s      
II miejsce    Katarzyna Dudzik    klasa 1 IA czas: 9,26 s
Zawody siłaczy w dniu Święta Sportu Szkolnego:
I miejsce     Paweł Widomski    klasa 3 ED
II  miejsce   Damian Durałek    klasa 2 IC
III miejsce   Dawid Salawa        klasa 3 K
IV miejsce    Karol Małysa        klasa 1 TB
Turniej piłki nożnej:
W zawodach zaprezentowały swoje umiejętności drużyny 19 zespołów klasowych.
Poziom sportowy był bardzo dobry.
I miejsce       klasa 2 ED       
II  miejsce    klasa 3 TI
III miejsce    klasa 2 EA
Zawody  STRETBALL’a:
Startowało 50 uczestników w czterech drużynach.
I miejsce    ABSOLWENCI    
II  miejsce    klasa 2 IC
III miejsce    klasa 3 TI
IV miejsce    klasa 2 IB

Podziękowania za sportową rywalizację dla wszystkich którzy brali udział w zawodach.

21-06-2017 Konkurs historyczny Krzysztof Rychlewicz

 W dniu 9 VI 2017r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego pt. Tadeusz Kościuszko-niezłomny bojownik w walkach o niepodległość.


W kategorii prezentacja multimedialna- I miejsce zdobyła Klaudia Curyło z kl. 1Ia.
W kategorii praca plastyczna- II miejsce zdobył Artur Haluch z kl. 1Ia.
W kategorii praca literacka- III miejsce zdobyła Natalia Sztuder z kl. 1Ia.
W kategorii prezentacja multimedialna- wyróżnienie otrzymał Mateusz Kasza z kl. 3Ia.
Konkurs był zorganizowany przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.
Opiekunem merytorycznym uczniów był dr Piotr Skałuba.

Gratulujemy!

 

21-06-2017 Konkurs historyczny Daniel Mika

W dniu 12 VI 2017r. w Centrum Młodzieży w Krakowie odbył się finał XIII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego.

W przeglądzie Filmowym Klaudia Curyło z kl. 1Ia zdobyła pierwsze miejsce za film pod tytułem „Legenda o Tadeuszu Kościuszce – obrońcy dwóch narodów”.

Organizatorzy tego konkursu to: Małopolskie Centrum Edukacji, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej i Centrum Młodzieży w Krakowie.

Opiekunem merytorycznym uczennicy był dr Piotr Skałuba.

 

 

 

Gratulujemy!

W dniu 12 VI 2017r. w Centrum Młodzieży w Krakowie odbył się finał XIII Przeglądu

Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego. W przeglądzie Filmowym

Klaudia Curyło z kl. 1Ia zdobyła pierwsze miejsce za film pod tytułem „Legenda o Tadeuszu

Kościuszce – obrońcy dwóch narodów”. Organizatorzy tego konkursu to: Małopolskie Centrum

Edukacji, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej i Centrum Młodzieży w Krakowie.

Opiekunem merytorycznym uczennicy był dr Piotr Skałuba.

Autor: Daniel Mika

20-06-2017 UWAGA – WAKACYJNE PŁATNE STAŻE W FIRMACH

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów na płatne staże w firmach w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT". Projekt w Gminie Kraków realizowany jest pod nazwą „Centrum Kompetencji Zawodowych”. W projekcie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie wszystkich kierunków Technikum Łączności nr 14. Ilość miejsc w poszczególnych firmach jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na staż decydować będzie kolejność zgłaszania się uczniów wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do uczestnictwa w projekcie. Wzór formularza można pobrać ze strony szkoły (poniżej linki) lub z sekretariatu młodzieżowego. Wypełniony formularz należy złożyć do szkolnego lidera projektu – Pana Mirosława Paszkowskiego.

Staż trwa 4 tygodnie w okresie wakacji. Realizowany będzie u następujących pracodawców:


•    JOTAFAN - Andrzej Zagórski,
•    Edward Biel -  Producent Rozdzielnic Elektrycznych,
•    Teleaudyt - Franciszek Broda,
•    Elektro - Dominik Walczak,
•    Grupa Eurokreator - Rafał Kunaszyk,
•    Skorut - Systemy Solarne,
•    ESC S.A.,
•    Fideltronik Poland  Sp.z o.o.

Po ukończeniu stażu uczeń ubiegać się może o tzw. stypendium stażowe w wysokości 1500,00 zł netto. Warunkiem uzyskania stypendium stażowego jest spełnienie wymagań określonych w §3 Regulaminu udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół. Linki do wszystkich dokumentów związane z projektem znajdują się na stronie szkoły.

Wyciąg z Regulaminu uczestnictwa w projekcie:

§ 4
Zasady rekrutacji
1.    Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:
a.    posiada status ucznia szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej w zawodach z egzaminem z kwalifikacji, (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, branżowa szkoła I stopnia) dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków,
b.    uczeń wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia (formularz zgłoszeniowy);
c.    zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje kolejność zgłoszenia się na daną formę wsparcia, z zastrzeżeniem ust. 2, wyrażona w formie pisemnej przez ucznia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczonego do lidera szkolnego. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać u Lidera szkolnego, Asystentów szkolnych bądź ze strony internetowej szkoły, która przeprowadza rekrutację na daną formę wsparcia.
2.    W przypadku, gdy ilość chętnych przekracza ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia decyduje w kolejności:
•    uczniowie klas programowo wyższych,
•    uczniowie, którzy nie korzystali z żadnej formy wsparcia lub korzystali z mniejszej ilości form wsparcia. Uczeń składa oświadczenie  w formularzu zgłoszeniowym,
•    wysokość frekwencji na zajęciach szkolnych w okresie klasyfikacyjnym poprzedzającym okres rekrutacji,
•    pierwszeństwo mają uczniowie o najwyższej średniej z ocen z ostatniego semestru z przedmiotów zawodowych, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Średnia ocen potwierdzona zaświadczeniem z pieczęcią szkoły od wychowawcy lub opiekuna.

Wyciąg z Regulamin udzielania stypendiów stażowych:

Zasady przyznawania stypendiów
§ 3
1.    O stypendium może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
1)    jest uczniem szkoły kształcenia zawodowego, prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków,
2)    podpisała umowę na realizację stażu/praktyki,
3)    odbyła staż, o którym mowa w § 1,
4)    przedłożyła w wyznaczonym terminie wypełniony Wniosek o przyznanie stypendium stażowego zgodnie z § 4.


Linki:
1.    Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy - http://gofile.me/3eQsR/BnbdbOt6A
2.    Załącznik 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie - http://gofile.me/3eQsR/ikXbcPisj
3.    Załącznik 4 – Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych - http://gofile.me/3eQsR/ikXbcPisj
4.    Załącznik 5 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - http://gofile.me/3eQsR/6YZXUrNY7
5.    Regulamin uczestnictwa w projekcie - http://gofile.me/3eQsR/oDJJaMz9G
6.    Regulamin udzielania stypendiów stażowych - http://gofile.me/3eQsR/JWEifRemC
7.    Cały pakiet powyższych dokumentów w formacie zip - http://gofile.me/3eQsR/yTD4aMVVm

UE