Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Kierunki kształcenia

Tydzień Zawodowców

W Łączności o Twojej przyszłości 9 marca 2017r. w świetlicy ZSŁ od godz. 9.00 do 15.00 będą przyjmowani gimnazjaliści zainteresowani kierunkami kształcenia oferowanymi przez naszą szkołę.

Grupy zorganizowane prosimy o rejestrację pod numerem tel. 12 269 15 57 w. 54

Dni Otwarte 2017

11 marca

22 kwietnia

Zwiedzanie szkoły w godzinach od 9.00-13.00 prosimy o przybycie najpóźniej o godz. 12.00. W programie: prezentacja dotycząca oferty edukacyjnej szkoły, zwiedzanie pracowni specjalistycznych, studia TV ZSŁ, możliwość zobaczenia internatu.

ZAPRASZAMY!

 

REKRUTACJA

Technikum Łączności nr 14

 

ZAWODY

Technik elektronik - PODSTAWA PROGRAMOWA

Uczeń kierunku technik elektronik podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętnoœci z zakresu:

 • projektowania i wykonania instalacji sieci TVSat, TV naziemnej i kablowej,
 • projektowania i wykonania instalacji lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami,
 • projektowania i wykonania instalacji systemów automatyki przemysłowej, urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń,
 • projektowania i wykonania systemów monitoringu TV i IPTV,
 • programowania, użytkowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych, instalowania oprogramowania specjalistycznego,
 • serwisu urządzeń elektronicznych.

Szkolny plan nauczania: klasa 1klasa 2, klasa 3, klasa 4

Technik informatyk - PODSTAWA PROGRAMOWA

Uczeń kierunku technik informatyk podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętnoœci z zakresu:

 • montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych
 • naprawy i diagnostyki usterek sprzętu komputerowego
 • projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej
 • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi
 • konfigurowania urządzeń sieciowych, serwerów, routerów
 • projektowania baz danych i administrowania bazami
 • tworzenia i administrowania stronami WWW we wszystkich współczesnych technologiach
 • tworzenia desktopowych i webowych aplikacji internetowych,
 • administrowania stronami i aplikacjami internetowymi
 • projektowania grafiki komputerowej

Szkolny plan nauczania: klasa 1klasa 2, klasa 3 i 4

Technik teleinformatyk - PODSTAWA PROGRAMOWA

Uczeń kierunku technik teleinformatyk podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętnoœci z zakresu:

 • budowy lokalnych i rozległych sieci teleinformatycznych,
 • konfigurowania podłączenia do Internetu,
 • wykorzystania w pełni możliwośœci sprzętu sieciowego przewodowego i bezprzewodowego,
 • zabezpieczenia transmisji i zbiorów danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych i serwerowych (Windows, Linux/Unix),
 • konfigurowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych.

Szkolny plan nauczania: klasa 1, klasa 2klasa 3, klasa 4

Technik telekomunikacji - PODSTAWA PROGRAMOWA

Uczeń kierunku technik telekomunikacji podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętnoœci z zakresu:

 • projektowania i budowania sieci telefonicznej, komputerowej, telewizyjnej, monitoringu CCTV w oparciu o kable śœwiatłowodowe, miedzianie i łącza radiowe,
 • podłączania i konfigurowania: serwerów telekomunikacyjnych, telefonów VoIP, central, routerów, access pointów.
 • podłączania i uruchamiania systemów alarmowych SSNiW.
 • zdalnego i lokalnego konfigurowania, monitorowania i zarządzania sieciami teleinformatycznymi, komputerowymi oraz transmisyjnymi.
 • dokonywania diagnozy i rozbudowy w/w sieci oraz dobierania oprogramowania diagnostycznego.
 • działania systemów telefonii mobilnej GSM i LTE, systemów nawigacji GPS, telewizji cyfrowej DVBT i satelitarnej.

Szkolny plan nauczania: klasa 1 i 2, klasa 3, klasa 4

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Monter elektronik/monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Zawód - monter elektronik - PODSTAWA PROGRAMOWA

W trakcie trzyletniej nauki uczeń zdobędzie umiejętnoœci w zakresie:

 • posługiwania się wysokiej jakoœci sprzętem pomiarowym i montażowym,
 • montażu przewlekanego oraz powierzchniowego,
 • techniki œświatłowodowej (łączenia œświatłowodów oraz pomiaru parametrów złącza),
 • obsługi maszyn sterowanych numerycznie i urządzeń do obrabiania materiałów.

Zawód - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych - PODSTAWA PROGRAMOWA

W trakcie trzyletniej nauki uczeń zdobędzie umiejętności w zakresie:

 • montowania i utrzymania linii telekomunikacyjnych;
 • montowania i uruchamiania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 • konfigurowania i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 • testowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych.