Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.


Aktualność

24-06-2020 Odbiór świadectw dyr. Paweł Kucharczyk

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

Informuję, że w piątek 26 czerwca 2020 r. odbędzie się nieuroczyste wręczenie świadectw promocyjnych, według niżej podanego porządku. Niewymienione zespoły klasowe odbiorą świadectwa na początku kolejnego roku szkolnego lub w indywidualnie z wychowawcą uzgodnionych, szczególnie uzasadnionych terminach.
Uczniowie zgłaszają się punktualnie pod wyznaczone wejście do ZSŁ, w ściśle określonych przedziałach czasowych, a następnie pojedynczo, z zachowaniem dystansu, korzystając z maseczek i rękawiczek wchodzą do budynku.
Aby nie narazić się na zarażenie wirusem, proszę zainteresowanych Państwa o punktualność i bezwzględne podporządkowanie się określonym rygorom:

1.    Nie grupujemy się!
2.    Po odbiór świadectwa przychodzimy w maseczce ochronnej, szczelnie zasłaniającej usta i nos - wskazane są też rękawiczki.
3.    Na teren szkoły wchodzimy korzystając wyłącznie z wejścia przypisanego uczniom konkretnego oddziału – tą samą drogą, opuszczamy szkołę, niezwłocznie po załatwieniu sprawy (nie czekając na koleżanki i kolegów).
4.    Ustawiamy się w kolejce, zachowując odpowiedni dystans pomiędzy kolejnymi osobami – ograniczamy rozmowy i nie dopuszczamy do rozluźnienia atmosfery – proszę o odpowiedzialność i dojrzałość.
5.    Do budynku wchodzimy pojedynczo. Kolejna osoba wchodzi dopiero gdy wyjdzie z niego koleżanka/kolega.
6.    Przestrzegając szczególnych środków ostrożności, w trybie pilnym, opuszczamy ulice i tereny przylegające do naszej placówki – spodziewamy się w tym dniu wzmożonej aktywności służb porządkowych.
7.    Proszę posiadać własny długopis.

HARMONOGRAM                                                                                            Paweł Kucharczyk
                                                                                            Kraków, 24czerwca 2020 r.