Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.


Aktualność

12-12-2018 Działalność Chóru ŁĄCZNIK p. Jadwiga Wrońska-Madej

Działalnośc Chóru ŁACZNIK

1. 29.11.2018 - ,,Dębniki Niepodległej”- uroczysta gala pokonkursowa, w ramach projektu Dzielnicy VIII : ,, Przytulmy Polskę do serca”. Dom Kultury ul. Wietora. Prowadzenie koncertu : Jaga Wrońska i Maciej Kurek. Mini recital Chóru w finale programu. Piano : prof. Monika Bylica.
2. 6.12.2018- program ,,Taki kraj. Pieśni Niepodległej”- Klub Seniora przy parafii Najświętszego Salwatora na Krakowskim Salwatorze.

Występy przedświąteczne:
1. 14.12.2018 – program adwentowy pt. ,,Przybądź panie, bo czekamy…”- DPS ul Praska 25 .
2.  19.12.2018 – Program ,, Idzie już kolęda…” -  Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie ul Mickiewicz 26- koncert w ramach projektu ,,Wehikuł czasu”.
3. 19.12.2018 – Wigilia w Internacie ZSŁ.
4. 21.12.2018 -  Wigilia szkolna ZSŁ.