Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.


Aktualności

30-08-2020 Apel do Rodziców i Opiekunów uczniów Technikum Łączności nr 14 w Krakowie dyr. Paweł Kucharczyk

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie uczniów Technikum Łączności nr 14 w Krakowie Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

TREŚĆ APELU

25-08-2020 Komunikat kierownik internatu

KOMUNIKAT

Dnia 31.08.2020r. (poniedziałek) zapraszamy do internatu w określonych godzinach:

• 16.00 - 17.30 uczniów klas pierwszych. Zebranie uczniów z kierownikiem internatu odbędzie się w świetlicy o godz. 17.30

• 17.30 – 18.30 grupę p. Beaty Sosenko. Zebranie uczniów z kierownikiem internatu odbędzie się w świetlicy o godz. 18.30

• 18.30 – 19.30 grupę p. Bożeny Spytkowskiej i Jadwigi Madej – Wrońskiej. Zebranie uczniów z kierownikiem internatu odbędzie się w świetlicy o godz. 19.30

• 19.30 – 20.30 grupę p. Justyny Kalety. Zebranie uczniów z kierownikiem internatu odbędzie się w świetlicy o godz. 20.30

• 20.30 – 21.30 grupę p. Stanisława Pietrzyka grupę p. Dominiki Pilch, która do internatu wchodzi klatką schodową od parkingu. Zebranie uczniów z kierownikiem internatu odbędzie się w świetlicy o godz. 21.30.

Do internatu przywozimy TYLKO rzeczy niezbędne.

Każdy uczeń OBOWIĄZKOWO przywozi ze sobą : talerz, kubek i sztućce (rekomendowane dwa komplety). Kuchnia nie będzie ich wypożyczać. Stołówka wydaje posiłki od 1 września.

kierownik internatu
Agata Szpyt

19-08-2020 Lista kandydatów przyjętych. dyr. Paweł Kucharczyk

Zgodnie z treścią § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.), podajemy listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 w Technikum Łączności nr 14.

TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK TELEINFORMATYK

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO INTERNATU

12-08-2020 Listy kandydatów zakwalifikowanych. dyr. Paweł Kucharczyk

Zgodnie z treścią § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.), podajemy listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 w Technikum Łączności nr 14.

TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK TELEINFORMATYK

31-07-2020 Wydawanie świadectw maturalnych

Szanowni Maturzyści

Informujemy, że wydawanie świadectw maturalnych nastąpi we wtorek 11 sierpnia 2020 według harmonogramu zamieszczonego pod tym odnośnikiem.

UWAGA!!

Bardzo proszę dostosować się do ustaleń powyższego harmonogramu!

Obowiązują pełne rygory sanitarne, a w szczególności: zakrywanie ust maseczkami, dezynfekcja rąk przy wejściu, własne długopisy – zalecane są również rękawiczki.
Budynek opuszczamy niezwłocznie po odbiorze świadectwa maturalnego lub zaświadczenia, zawierającego wyniki egzaminu maturalnego.

 
Bardzo proszę, aby osoby uprawnione do egzaminu poprawkowego, pobrały z jednego z sekretariatów stosowne oświadczenie, wypełniły dokument i od razu (a najpóźniej do trzech dni) dostarczyły go do pokoju nr 3 na parterze (procedura bardzo ważna, ponieważ bez wspomnianego oświadczenia nie można w systemie OBIEG dokonać formalnego zgłoszenia osoby do egzaminu poprawkowego).
W przypadku braku możliwości samodzielnego odbioru świadectwa proszę przygotować pisemne upoważnienie dla konkretnej osoby i przynajmniej dzień wcześniej uprzedzić o tym Panią sekretarkę (12 266 37 73).

Paweł Kucharczyk
Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Krakowie

24-06-2020 Odbiór świadectw dyr. Paweł Kucharczyk

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

Informuję, że w piątek 26 czerwca 2020 r. odbędzie się nieuroczyste wręczenie świadectw promocyjnych, według niżej podanego porządku. Niewymienione zespoły klasowe odbiorą świadectwa na początku kolejnego roku szkolnego lub w indywidualnie z wychowawcą uzgodnionych, szczególnie uzasadnionych terminach.
Uczniowie zgłaszają się punktualnie pod wyznaczone wejście do ZSŁ, w ściśle określonych przedziałach czasowych, a następnie pojedynczo, z zachowaniem dystansu, korzystając z maseczek i rękawiczek wchodzą do budynku.
Aby nie narazić się na zarażenie wirusem, proszę zainteresowanych Państwa o punktualność i bezwzględne podporządkowanie się określonym rygorom:

1.    Nie grupujemy się!
2.    Po odbiór świadectwa przychodzimy w maseczce ochronnej, szczelnie zasłaniającej usta i nos - wskazane są też rękawiczki.
3.    Na teren szkoły wchodzimy korzystając wyłącznie z wejścia przypisanego uczniom konkretnego oddziału – tą samą drogą, opuszczamy szkołę, niezwłocznie po załatwieniu sprawy (nie czekając na koleżanki i kolegów).
4.    Ustawiamy się w kolejce, zachowując odpowiedni dystans pomiędzy kolejnymi osobami – ograniczamy rozmowy i nie dopuszczamy do rozluźnienia atmosfery – proszę o odpowiedzialność i dojrzałość.
5.    Do budynku wchodzimy pojedynczo. Kolejna osoba wchodzi dopiero gdy wyjdzie z niego koleżanka/kolega.
6.    Przestrzegając szczególnych środków ostrożności, w trybie pilnym, opuszczamy ulice i tereny przylegające do naszej placówki – spodziewamy się w tym dniu wzmożonej aktywności służb porządkowych.
7.    Proszę posiadać własny długopis.

HARMONOGRAM                                                                                            Paweł Kucharczyk
                                                                                            Kraków, 24czerwca 2020 r.

18-06-2020 Dzień Sportu ZSŁ - wyniki p. Beata Więckowska

12.06.2020 odbył się Dzień Sportu. Uczniowie z 29 klas oraz nauczyciele podjęli wyzwanie pokonania największej ilości kilometrów w tym dniu. Najczęściej wybierano dyscypliny: jazda na rowerze, bieganie, chodzenie.  Łącznie pokonano 4624 kilometry.
Wyniki w klasyfikacji klas:
1. msc. - klasa 1 E3 - 667 km
2. msc. - klasa 1 IB - 603 km
3. msc. - klasa 3 ED - 417 km
Natomiast indywidualnie 1 miejsce zdobył Szymon Sadowski z klasy 1 Ib, który w tym dniu pokonał 151 km.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w wyzwaniu, a zwycięzcom gratulujemy! Nagrody zostaną wręczone we wrześniu.

WYNIKI

15-06-2020 Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY - wyniki p. Bożena Marszał

W obecnym roku szkolnym odbyła się dwudziesta dziewiąta edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2020.  Wzięło w niej udział 158 uczniów ZSŁ, 5 z nich zdobyło wynik bardzo dobry, a 29 wyróżnienie.

WYNIKI

Gratulujemy sukcesów!
Rozdanie dyplomów i nagród zostało przełożone na wrzesień.
Szkolny Opiekun Konkursu – Bożena Marszał.


04-06-2020 Komunikaty dla maturzystów dyr. Paweł Kucharczyk

Szanowni Abiturienci i Absolwenci
składający egzamin z informatyki w salach 502i oraz 514i Reagując na zaistniałe, poważne przesłanki natury proceduralnej, wprowadzamy istotną korektę organizacyjną, która dotyczy wyłącznie pierwszej, teoretycznej części egzaminu maturalnego z informatyki, zaplanowanego na środę 17 czerwca 2020r. Zmiana dotyczy wszystkich zdających, przyporządkowanych w systemie OBIEG do sali nr 514i oraz czterech Panów oznaczonych KODAMI 119, 122, D30 i H22, którym w deklaracjach elektronicznych wpisano salę informatyczną nr 502i.
Grupa, o której mowa powyżej, licząca łącznie trzynaście osób, zadania umieszczone w arkuszu pierwszej części egzaminu, rozwiązywać będzie w sali nr 10 (tj. świetlicy szkolnej na parterze budynku głównego). Na część drugą, praktyczną – zdający udadzą się do pracowni informatycznych, ściśle według ustaleń poczynionych w OBIEG-u.

Paweł Kucharczyk
wspólnie z Zespołem Kierowniczym
Kraków, 4 czerwca 2020 r.

Strony: 191
[1]
[2]
[3]
[4]
[dalej→]