Wyniki egzaminu maturalnego oraz zawodowego

Wyniki końcowe egzaminu maturalnego 2020/2021

 Egzamin  maturalny w technikum łączności nr 14 zdało:


99% uczniów ZSŁ [75% maturzystów w Polsce, 64% uczniów techników]

Średni wynik

Język polski - poziom podstawowy 61% [55% uczniów w Polsce, 50% uczniów techników]
Język polski - poziom rozszerzony 46% [49% uczniów w Polsce, 36% uczniów techników]
Język angielski - poziom podstawowy 94% [76% uczniów w Polsce, 67% uczniów techników]
Język angielski - poziom rozszerzony 75% [65% uczniów w Polsce, 53% uczniów techników]
Język angielski - poziom dwujęzyczny 86%
Matematyka - poziom podstawowy 91% [56% uczniów w Polsce, 47% uczniów techników]
Matematyka - poziom rozszerzony 50% [31% uczniów w Polsce, 16% uczniów techników]

Wyniki  egzaminu zawodowego 2019/2020

EE.0187% [w Polsce 56]

EE.0398,3% [w Polsce 85,7%]

EE.0894,3% [w Polsce 57,6%]

EE.1198,5% [w Polsce 83,5%]