Wymagania edukacyjne

Język polski 2021/2022

Nowe kryteria ocen z języka polskiego.

Język angielski 2021/2022

Wymagania edukacyjne - język angielski p. Bernadetta Łozińska-Zięborak.

Wymagania edukacyjne -  język angielski p. Anna Koszałka.

Wymagania edukacyjne - język angielski p. Katarzyna Choroszy 

Wymagania edukacyjne - język angielski p. Magdalena Janeczek

Wymagania edukacyjne - język angielski p. Małgorzata Syc-Jedrychowska

Wymagania edukacyjne - język angielski - p. Piotr Piekarski

Wymagania edukacyjne - język angielski ogólny i zawodowy p. Magdalena Czechowska-Buratowska

Wymagania edukacyjne - język angielski - p. Katarzyna Peters

Wymagania edukacyjne - język angielski - p. Ewa Bonior

Język niemiecki 2021/2022

Wymagania edukacyjne - język niemiecki

Biologia 2021/2022

Wymagania edukacyjne biologia

Wymagania edukacyjne - biologia - klasa pierwsza

Wymagania edukacyjne - biologia - klasy drugie i trzecie

Chemia 2021/2022

Wymagania edukacyjne z chemii w zakresie-podstawowym cz-1.

Wymagania edukacyjne z chemii w zakresie podstawowym cz-2.

Nowe kyteria oceniania chemia

Plastyka 2021/2022

Wymagania edukacyjne - PLASTYKA

Fizyka 2021/2022

Wymagania edukacyjne - przedmiotowy system oceniania z fizyki._Technikum 5-letnie p. Piotr Faron

Wymagania edukacyjne - przedmiotowe zasady oceniania z fizyki. Technikum 4-letnie p. Piotr Faron

Historia

Wymagania edukacyjne - Historia; Historia i społeczeństwo 2016/2017 p. Tadeusz Januszek

Wiedza o Społeczeństwie

Wymagania edukacyjne - WOS 2016-2017 p. Tadeusz Januszek

Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości  2016-2017 p. Barbara Wakszyńska

Podejmowanie, prowadzenie działalności gospodarczej, zakładanie i prowadzenie firmy.

Wymagania edukacyjne Podejmowanie, prowadzenie działalności gospodarczej, zakładanie i prowadzenie firmy 2016-2017 p. Barbara Wakszyńska

Wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego