BRYŁY - projekt na lekcjach matematyki.
Jedną z form pracy z uczniem jest metoda projektu. Korzystając z niej przeprowadziłam w klasie czwartej technikum lekcje dotyczące stereometrii. Uczniowie prezentowali przygotowane przez siebie projekty dotyczące graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych. Przekazywaną wiedzę uczniowie ilustrowali wykonanymi przez siebie pomocami naukowymi, tj. wykonanymi rysunkami, materiałami dla klasy, modelami brył.
Jeden z uczniów wykonał urządzenie przedstawiające sposób powstawania brył obrotowych, uruchomiony przyrząd wprawia w ruch figury z zaznaczona osią symetrii (np. prostokąt) pokazując utworzoną w wyniku obrotu bryłę przestrzenną.
Korzystając z moich wskazówek uczniowie przygotowali bryły przestrzenne z kartonu (różnego rodzaju graniastosłupy i ostrosłupy) oraz szkielety brył z metalu. Te ostatnie zwłaszcza znacznie ułatwiają pracę na lekcji.
Nie wszyscy uczniowie mają dobrą wyobraźnię przestrzenną, stąd częste trudności w rozwiązywaniu zadań. Wykonane modele mają zaznaczone przekroje, wyróżnione kolorami odcinki leżące wewnątrz brył (np. wysokość bryły, wysokość podstawy, przekątne, rzuty, kąty dwuścienne itp.).
Dzięki nim uczniowie mają dużą pomoc w kształtowaniu wyobraźni przestrzennej oraz poprawnym rozwiązywaniu zadań. Duże zainteresowanie uczniów wzbudzają modele wielościanów Archimedesowskich, Catalana i Keplera-Poinsota.

W ramach tej lekcji dwóch uczniów Wojciech Klich z klasy 4Kb i Grzegorz Klich z klasy 3Ka przedstawiło wykonaną przez siebie film multimedialny pt. "Bryły". Składa się on z następujących części: Film przedstawia bryły, podaje ich klasyfikację, omawia sposoby obliczania pól powierzchni i objętości brył. Szczególnie ciekawe są części poświęcone wielościanom Archimedesowskim, Catalana i Platońskim. Przedstawiają one historię powstania tych brył, siatki oraz widok obracających się brył. Atrakcyjnemu obrazowi towarzyszy ciekawie dobrana muzyka. Uczniom bardzo się film podobał, wzbudził zainteresowanie i dyskusję na ten temat. Zapraszam do oglądnięcia filmu.
Barbara Ciborowska
nauczyciel matematyki
w Zespole Szkół Łączności w Krakowie