Pracownie

Pnie i laboratoria specjalistyczne umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom i słuchaczom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni. Opiekunowie w pracowniach specjalistycznych i większość uczących w laboratoriach, to absolwenci naszej szkoły. Dużym wysiłkiem wszystkich jest uzupełnianie na bieżąco wyposażenia w sprzęt pomiarowy i modele ćwiczeniowe nowej generacji.
Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu, gdzie uczniowie i słuchacze zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, automatyki oraz mogą praktycznie zweryfikować swoje wiadomości.

Wszystkie pracownie specjalistyczne i informatyczne wyposażone są w komputery podłączone do sieci Internet oraz projektory multimedialne.

Pracownia elektryczna i elektroniczna

Klasa II

ajmuje się podstawowymi zagadnieniami pomiarowymi z miernictwa elektrycznego. Uczniowie poznają najprostsze metody pomiaru elementów i ich parametrów. Sprawdzają praktycznie podstawowe prawa elektrotechniczne. Zapoznają się z obsługą przyrządów pomiarowych i ich wpływem na wyniki pomiarów. Wykonywanie sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń pozwala wyrabiać u uczniów nawyk systematyczności i analizowania uzyskanych danych.

Klasa III i IV

Zajmuje się badaniem elementów i podstawowe układy elektroniczne. Uczniowie uczą się dobierać i obliczać elementy oraz parametry poszczególnych układów, aby je następnie sprawdzić praktycznie. W klasach programowo najwyższych - wykonują pomiary parametrów i własności urządzeń za pomocą wysoce specjalistycznego sprzętu. Badania i pomiary obejmują układy i urządzenia techniki analogowej oraz cyfrowej. Szeroko wykorzystywane są programy komputerowe symulujące pracę rzeczywistych układów. Uczniowie zapoznają się również z budową, działaniem i zasadami obsługi nowoczesnego sprzętu audio-video.

W pracowni elektronicznej odbywają się również zajęcia w ramach przedmiotu specjalizacja z zakresu sieci i systemów komputerowych.

Pracownia telekomunikacyjna

Korzystają z niej uczniowie kształcący się w zawodzie technik telekomunikacji i technik teleinformatyk. Pracownia wyposażona jest w nowoczesne serwery telekomunikacyjne, realizujące funkcje cyfrowej centrali telefonicznej, serwera VoIP, bramki GSM i routera internetowego. Uczniowie mają również możliwość zapoznania się z techniką światłowodową, posiadamy spawarkę światłowodową i reflektometr optyczny. Zapoznajemy uczniów z telefonią komórkową, systemem GPS. Pracownia posiada własną sieć teletechniczną i informatyczną. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem zestawów Lucas Nulle, na których przeprowadzamy ćwiczenia między innymi z modulacji AM, FM, QPSK, badania kabli teleinformatycznych, reflektometrycznego sprawdzania kabli, badania anten. Dysponujemy profesjonalnym oprogramowaniem np. do projektowania radiolinii HERALD Professiona, wykorzystującym cyfrowe mapy z programu NASA SRTM oraz sprzętem używanym podczas egzaminu zawodowego (testery telekomunikacyjne, generatory i oscyloskopy przenośne).

Baza dydaktyczna pracowni modernizowana jest między innymi dzięki wsparciu firm Slican, Platan, FCA, TELE-FONIKA Kable.

Pracownia mikrokomputerów, mikroprocesorów i urządzeń informatyki

Pozwala zapoznać się z budową i zasadami programowania systemów mikroprocesorowych i mikrokomputerów jednoukładowych. W pracowni tej wykonuje się ćwiczenia w oparciu o elementy i układy techniki cyfrowej. Poznaje się i bada elementy układów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Uczniowie badają rownież układy automatyki i sterowania.

Pracownie informatyczne

Nasza szkoła posiada 11 pracowni informatycznych:

Pracownia Technologii i Przetwarzania Informacji - sala 510i

W pracowni prowadzone są zajęcia obejmujące głównie programowanie aplikacji internetowych i mobilnych, w ramach kwalifikacji E.14 W klasie 3 uczniowie zapoznają się z programowaniem aplikacji desktopowych i mobilnych z użyciem JavaScript, HTML, CSS oraz najnowszych frameworków ułatwiających pracę w tych technologiach.
Drugi blok realizowanych zagadnień to aplikacje i gry 3D z użyciem technologii WebGL, na desktop i urządzenia mobilne.
W klasie 4 uczniowie projektują i programują aplikacje w Javie na system Android. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwala na samodzielne tworzenie złożonych aplikacji, gier i serwisów mobilnych w oparciu o dominujące aktualnie na rynku technologie.

Wyposażenie pracowni to obecnie: 18 stacji roboczych, 18 tabletów Lenovo, drukarka sieciowa, rzutnik multimedialny, serwer. Stacje robocze posiadają zainstalowany system Windows 7 Professional x64, z monitorami 19" NEC Pivot.

Najlepsze prace zaliczeniowe uczniów, materiały pomocnicze do zajęć oraz szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów wykładanych w tej sali można znaleźć na stronie internetowej pracowni: http://ptpi.tl.krakow.pl/

Opiekunem pracowni jest p. Dariusz Stefańczyk.

Pracownia Podstaw Informatyki - sala 511i

Wyposażona i modernizowana z własnych środków finansowych szkoły. Pracownia umożliwia prowadzenie zajęć z podstaw nauki w ramach przedmiotów, w których pomocne może być korzystanie z komputerów i sieci Internet. Uczniowie nabywają i kształcą umiejętności podstaw obsługi komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowania biurowego (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych), programów graficznych.

W pracowni realizowane są zajęcia w ramach następujących przedmiotów:

  • Elementy Informatyki,
  • Technologia Informacyjna,
  • Praca biurowa,
  • Programy biurowe.

Pracownia Mac - sala 515

Pracownia 515i jest nowoczesną pracownią wyposażoną w komputery iMac i Mac mini firmy Apple. Komputery działają pod  kontrolą  systemu  operacyjnego  począwszy  od  Os X  Snow Leopard kończąc na Os X Yosemite.  Na komputerach  Mac mini  dostępna jest serwerowa wersja Os X Maverick Server. Poza tym znajdują się też na pracowni różnego rodzaju serwery NAS, które są udostępniane dla uczniów do ćwiczeń i przechowywania danych. W  pracowni odbywają  się  zajęcia z zakresu kompetencji:
Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi a także Projektowanie Statycznych Stron Internetowych -
na których można poznać metody tworzenia nowoczesnych i czytelnych layoutów stron internetowych.
Opiekunem pracowni jest p. Janusz Kocoł

Pracownia Informatyczna - sala 514i

Pracownia informatyczna, pracownia programowania - sala 514 i W pracowni prowadzone są zajęcia z  informatyki dla klas technikum informatycznego, obejmujące m.in. HTML, PHP, Java Script, algorytmikę oraz programowanie strukturalne i obiektowe dla klas 4 technikum informatycznego, obejmujące języki C/C++, Java, Pascal. Każdy uczeń posiada swoje konto z 50MB na dokumenty. W pracowni znajduje się 18 stanowisk roboczych oraz server (Intel 8 GB RAM, Windows 2008 Server).
Opiekunem pracowni jest p. Łukasz Blitek.

Pracownia Sieci Komputerowych - sala 106

W szkole znajduje się wiele aktywnych urządzeń sieciowych: routery, switche zarządzane, menedżery pasma. Zasada działania i konfiguracja tych urządzeń jest tematem realizowanym w zakresie przedmiotu systemy i sieci komputerowe.

W pracowni znajduje się 18 stanowisk komputerowych.

Uczniowie zasiadają zawsze przy tych samych stanowiskach i posiadają konta systemowe z uprawnieniami administracyjnymi, ale są również odpowiedzialni za stan systemów operacyjnych. Opracowane metody przywracania stanu systemu pozwalają szybko przywracać wzorcową pracę systemów. W systemach rzeczywistych zainstalowane jest oprogramowanie maszyn wirtualnych, które pozwala poznawać, konfigurować, testować wiele innych systemów operacyjnych.

Opiekunem pracowni jest p. Mirosław Klimek

Pracownia Systemów Operacyjnych sala INFI 2

Pracownia Sieciowych Systemów Operacyjnych (SSO) mieszcząca się na II piętrze Internatu ZSŁ w sali 210, jest jedną z najmłodszych pracowni komputerowych. Sieć strukturalna pracowni SSO wykonana została w technologii 1000Base-T. Rolę koncentratora pełni zarządzalny switch TP-LINK TL-SG3424 24xGE 4xSFP. Dostęp do sieci zewnętrznej realizowany jest za pomocą sprzętowego routera LINKSYS EA6300.
W pracowni tej uczniowie kierunku technik informatyk uczęszczają na obowiązkowe zajęcia edukacyjne w następujących jednostkach modułowych:
W kwalifikacji E.12 „Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych”.
1) Instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych firmy Microsoft,
2) Instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych Unix/Linux,
3) Zarządzanie sprzętem komputerowym i systemami operacyjnymi,
4) Diagnozowanie i usuwanie usterek w systemach komputerowych.
W kwalifikacji E.13 „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”.
1) Zarządzanie rodziną systemów Windows Server,
2) Konfigurowanie usług sieciowych Windows Server,
3) Konfigurowanie usług sieciowych UNIX.
Podstawowymi systemami operacyjnymi należącymi do grupy Workstation wykorzystywanymi na zajęciach w kwalifikacji E.12 są systemy rodziny Windows tj. Windows 7 Enterprise oraz grupa systemów Linux z różnorodnymi dystrybucjami tj. Debian, Fedora, openSUSE. Uczniowie pracując na maszynach wirtualnych badają różnorodne funkcje systemów wpływające na jego wydajność, stabilność i bezpieczeństwo. Natomiast w kwalifikacji E.13 planują, prototypują oraz wdrażają podstawowe i zaawansowane usługi sieciowe zarówno w rodzinach systemów Windows (za pomocą systemu Windows Server 2008R2 Enterprise) jak również w systemie Linux opisując przy tym model i zasadę działania protokołu na którym opiera się dana usługa. Zajęcia w pracowni SSO pozwolą zdobyć wiadomości i umiejętności potrzebne nie tylko do zdania egzaminu zawodowego z kwalifikacji E.12, E.13 ale także do zaistnienia na rynku pracy w branży IT.
Dodatkowo  w pracowni odbywać się będą egzaminy z kwalifikacji E.13 dla zawodu technik informatyk. Pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji zawodowej E.13 jest warunkiem koniecznym do uzyskania tytułu technik informatyk.

Pracownia Sieciowych Systemów Informatycznych - sala INFI

Pracownia "INFI" przeznaczona jest do nauki przedmiotów sieciowych w kierunku technik informatyk.
Jej wyposażenie to 19 komputerów PC, switche zarządzane Nortel, modemy Lucent, punkty dostepowe, Avaya, Orinoco, Proxim, Asmax, Edimax. Narzędzia do wykonywania i testowania sieci. W pracowni uczniowie poznają podstawy teoretyczne działania i budowy sieci, a następnie sprawdzają w praktyce swoją wiedzę, podczas konfigurowania urządzeń i komputerów.
Pracownia posiada projektor multimedialny i jest klimatyzowana.

Opiekunem pracowni jest p. Krzysztof Szarecki.

Pracownia Systemów Operacyjnych - sala 15i

Pracownia posiada 18 stanowisk komputerowych z systemem operacyjnym Windows 7 Professional oraz serwer z systemem operacyjnym Windows Server 2008 R2 Enterprise. Na stanowiskach uczniowskich zainstalowany jest pakiet Microsoft Office Proffesional 2010. Ponadto pracownia jest klimatyzowana i znajduje się w niej tablica multimedialna. Wyposażenie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Prowadzone są tu zajęcia z zakresu systemów operacyjnych i sieci komputerowych w klasach I i IV oraz oprogramowania biurowego w klasach I technikum informatycznego. Uczniowie poznają, konfigurują i testują system operacyjny Windows 7 Proffesional oraz inne systemy operacyjne zainstalowane na maszynach wirtualnych.

Opiekunem pracowni jest p. Robert Jakubiński

Pracownia Baz Danych - sala 16i

Pracownia posiada 18 stanowisk komputerowych z systemem operacyjnym Windows 7 Professional oraz serwer z systemem operacyjnym Windows Server 2008 R2 Enterprise. Na stanowiskach uczniowskich zainstalowany jest pakiet Microsoft Office Professional 2010. Ponadto pracownia jest klimatyzowana i znajduje się w niej tablica multimedialna. Wyposażenie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W pracowni są prowadzone zajęcia z aplikacji serwerowych w zawodzie technik informatyk. Uczniowie klas informatycznych poznają oprogramowanie MS Office 2010, MS SQL Serwer, MySQL, PostgreSQL, ORACLE.

Opiekunem pracowni jest p. Grzegorz Stadnik